Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Klimafondet

Fikk støtte til gjenbruksbriller på «odontologen»

Institutt for klinisk odontologi har fått støtte til gjenbruksbriller som reduserer plastavfall. Har du også en idé som kan gjøre UiB grønnere? Send en søknad til Klimafondet innen 13. mars.

Klimafondet med støtte til nye beskyttelsesbriller på institutt for klinisk odontologi.
Studentene Johanna Fransson og Marte Bal Grindheim, og avdelingsleder på klinikken Mona Johannessen er fornøyde med de nye beskyttelsesbrillene.
Photo:
Paul André Sommerfeldt, UiB

Main content

- På klinikken vår er det strenge krav til bruk av beskyttelsesutstyr, som beskyttelsesbriller og visir. For å unngå så mye bruk av engangs-plastvisir som ikke er bra for miljøet, er det mye bedre å bruke flergangs-beskyttelsesbriller som kan vaskes mellom hver bruk, sier avdelingsleder Mona Johannessen og hygienesykepleier Mildrid Beate Vevelstad ved Institutt for klinisk odontologi.

Johannessen og Vevelstad er fornøyde med at klinikken har fått støtte fra Klimafondet til tiltaket. I tillegg til å gi mindre plastavfall, vil brillene komme til nytte for alle behandlere, både ansatte og studenter.

Redusere klimafotavtrykk

Klimafondet ved UiB finansierer tiltak som skal engasjere ansatte og studenter ved UiB i arbeidet med å direkte redusere universitetet sitt klimafotavtrykk, eller ved å bidra til engasjement for klimaspørsmål blant studenter og ansatte.

I 2022 støttet fondet 17 tiltak (se faktaboks), på totalt 2,3 millioner kroner. Søknadsfristen er to ganger i året, og neste frist er 13. mars.

Bedre beskyttelse og mindre avfall

Ideen til tiltaket på odontologen kom som følge av at koronapandemien medførte nye og strengere krav til bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskyttelsesbriller og visir.

- Det skal være god beskyttelse over og under øynene, samt på sidene, for å beskytte våre behandlere mot spredning og inhalasjon av aerosoler. I tillegg skal det gis beskyttelse når det er fare for sprut og søl av blod, puss og sekreter. Øyebeskyttelsen vi hadde brukt tidligere tilfredsstilte ikke de nye kravene, og resultatet ble at vi måtte gå til innkjøp av store mengder engangs-plastvisir til bruk for alle behandlere, både ansatte og studenter, i klinikken. Dette er ingen god klimapolitikk, sier Johannessen og Vevelstad.

Etter å ha fått innvilget støtte, startet prosessen med å finne egnede briller. Prøver av ulike typer beskyttelsesbriller ble bestilt fra leverandør som UiB har avtale med, og et kull av studenter var med på å teste ut og gi karakterer og tilbakemeldinger på ulike typer briller.

Det endte med bestilling av to typer briller som både tilfredsstiller krav til beskyttelse, og som tåler vask i en spesialvaskemaskin kalt vaskedekontaminator.

- Brillene er bestilt og snart på plass, Da vil alle seksjoner få utdelt beskyttelsesbriller - og bruk av visir kan reduseres til et minimum, sier de to.

Stor variasjon

Miljøkoordinator ved UiB, Kristine Skarsvåg, er glad for å høre at støtten fra klimafondet kommer til nytte ute i fagmiljøene.

- Det er stor variasjon i tiltakene som blir støttet, og vi ønsker bredt engasjement. Jeg vil oppfordre alle ansatte eller studenter som har en god idé som kan hjelpe universitetet med å nå våre klimamål til å sende inn en søknad, sier miljøkoordinatoren.

Hun legger til at Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB håper å se kreative forslag til tiltak fra alle fakulteter.

Ny kategori

Gjennom klimafondet kan studenter og ansatte ved UiB søke om støtte til tiltak under kategoriene miljøvennlig transport og arrangementer, tiltak for sirkulær økonomi, samt nyskapende og innovative ideer.

Nytt av året, er en fjerde søknadskategori, der studenter fra alle fakulteter kan søke om et stipend på 10.000 kroner for å skrive sin masteroppgave om klima, miljø og bærekraft. Målet er å inspirere studenter til å skrive grønne masteroppgaver.

Prosjektet Grønn studietid starter opp

Et annet studentprosjekt som har fått støtte fra Klimafondet, er «Grønn studietid» i regi av bærekraftspilotene ved UiB. De ønsker å vekke konkurranseinstinktet for en grønnere studietid, ved at studenter kan samle poeng for å gjøre enkle grep i studenthverdagen. De tre studieprogrammene til pilotprosjektet er nå valgt ut, og konkurransen vil pågå utover våren.

Som del av prosjektet vil også bærekraftspilotene ha et fysisk arrangement under klimafestivalen Varmere Våtere Villere.

Arrangementet vil finne sted på Kvarteret 16. mars, som del av Studentdagen under Varmere Våtere Villere. Også denne blir arrangert med støtte fra Klimafondet ved UiB.