Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FORMIDLINGSPRISEN

Humor og Lego = god formidling

Ved å formidle klimaforskning på en spennende og gøy måte ønsker klimaforsker Elin Darelius å tenne realfagsgnisten hos barn og unge. For det arbeidet mottar hun fakultetets formidlingspris for 2023.

Utklipp fra en av tegneseriehistoriene til Darelius
KLIMANINJA: Ved å kombinere Lego, bilder og tegneserieformat har Darelius formidlet klimaforskning til barn og unge. Historiene om Klimaninja er publisert i en rekke format som blogg, magasin og skolesett.
Photo:
Elin Darelius

Main content

Årets formidlingspris ved Det Matematisk-naturvitenskaplige fakultet(MatNat) går til professor ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret, Elin Darelius, for hennes formidlingsarbeid rettet mot barn og unge. Sammen med Petra Langebroek ved NORCE, har Darelius brukt en Lego Ninja-figuren som formidlingsverktøy. Klimaninjanens reiser har etter hvert blitt til to magasiner med fortellinger i tegneserieformat. 

Leder av prisens jury, dekan Gunn Mangerud, trakk frem Darelius sitt fokus på målgruppe som en særlig styrke ved hennes formidlingsarbeid, da hun leste opp juryens begrunnelse for tildeling av prisen. 

-    Elin har brukt en lettleste og visuelt interessant formidlingsform som bruker tegneserie og foto på er kreativ og nyskapende måte. Ved å være målgruppe orientert vekker hun barnas interesse for realfaglig forskning, og klima- og miljøspørsmål. De byr på humor og realfaglig fakta, både om prosesser i naturen og om forskning som metode, sa Mangerud. 

Videre trakk dekanen frem viktigheten av å nå barn og unge for å tenne realfagsgnisten. 

-    Det å formidle til barn og unge er noe vi som fakultetet kan hente inspirasjon fra og jobbe mer med. Skal vi lykkes som utdanningsinstitusjon, og ikke minst, skal vi lykkes med å løse de store samfunnsutfordringene, må vi tenne realfagsgnisten hos barn og unge, og vi må få de til å søke seg til våre utdanninger, sa Mangerud. 

Bekjemper klimaangst 

I Darelius og Langebroek sine historier følger vi Klimanijaen på forskningsopphold til Grønland og Antarktis. Historiene viser hvordan forskerne finne informasjon om klimaet og hvordan det er å være forsker. Historiene tar også med en historisk dimensjon ved å vise hvordan vært var i fortiden, hva som pågår her og nå, og hvordan disse prosessene påvirker oss i framtiden. Ved å spre kunnskap ønsker Darelius å bidra til å redusere klimaangst hos barn og unge. 

-    Mange barn og unge har klimaangst – og samtidig vet de(og de fleste andre) veldig lite om hva som skjer under havoverflaten. Derfor har jeg valgt å fortelle om hvordan vi forsker på havet, og å forklare grunnleggende konsepter som: hvordan fungerer en fjord, hva skjer når det blåser og hvorfor måler vi salt og temperatur. For å gjøre dette til målgruppen er det viktig å bruke humor, sier Darelius. 

I tillegg til å redusere klimaangst gjennom å spre kunnskap ønsker Darelius å tenne realfagsgnisten hos barn og unge. 

-    Mye av det jeg gjør er rettet mot barn og unge fordi de er fremtiden og jeg ønsker å vise at naturvitenskapen er utrolig spennende. Skal vi klare å løse de store samfunnsutfordringene trenger vi ungdommer som velger utdanninger innen realfag og teknologi, sier Darelius. 

Klimaninja på byvandring

Reisene til Klimaninja er blitt publisert på en rekke ulike plattformer og på engelsk, bokmål og nynorsk. De er utgitt i magasinform, publisert på fremtida.no og har fått plass på skoler som klassesett og på bibliotek. Nylig, da Bymuseet skulle utvikle utstillingen «Smarte Bergensere?», som er en del av 150års-jubileum for Armauer Hansens oppdagelse av leprabassillen, har Klimaninja får rollen som guide i utstillingen. Utstillingen har også med Darelius sin forskning for å gi et innblikk i den moderne forskningens tid. For å lykke med formidling er Darelius opptatt av at en gjør det på sin egen måte.

-    Gjør det på din måte og gjør ting som du selv syntes er gøy å gjøre. I tillegg er det viktig å skrive til en målgruppe. Jeg tenker ofte min mor eller min datter når jeg formidler. Hadde de forstått hva jeg sier, og hva er det de vil vite. Og husk, uansett hva du gjør så tar det garantert mye mer tid en du tror, sier Darelius avslutningsvis.