Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Minneord

Til minne om Randi Barndon (1962-2024)

Arkeologifaget har mistet en sentral jernalderekspert, og Instituttet for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap en engasjert og høyt verdsatt kollega, forsker, lærer og veileder.

Portrett av Randi Barndon
Professor Randi Barndon gikk bort 24. februar 2024, etter lengre tids sykdom. Hun ble 61 år.
Photo:
Privat

Main content

Randi begynte sin karriere ved UiB i 1992 som assistent ved Historisk museum. Fra 1993 var hun doktorgradsstipendiat ved Arkeologisk institutt, og disputerte med avhandlingen Masters of metallurgy – masters of metaphors. Iron working among the Fipa and the Pangwa of SW-Tanzania i 2001, basert på eget feltarbeid. 

I 2003-06 var Randi postdoktor, deretter førsteamanuensis knyttet til det tverrfakultære satsingsområdet Region og regionalisering. I 2010 ble hun fast ansatt ved AHKR. I 2018 ble Randi professor i arkeologi, med undervisning og veiledning innen jernalder (500 f.kr.-1050 e.kr.).

Randi var en aktiv forsker og formidler, med tallrike publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen etnoarkeologiske studier av jernproduksjon, metallhåndverkernes status i forhistoriske og førmoderne samfunn og regionsperspektiver i arkeologi. Forskningen hennes var preget av teoretisk nytenkning og empirisk grundighet. Viljen til å bidra i forskerfellesskapet kom til uttrykk gjennom omfattende vurderings- og bedømmelsesarbeid for universiteter i Norge og ellers. 

Randi ytet en betydelig kollegial innsats gjennom mange koordinerings- og tillitsverv ved AHKR og UiB. Randi hadde omfattende erfaring med, og sterkt engasjement for, undervisning og veiledning av studenter. Hennes kyndighet, ryddighet og personlige varme gjorde inntrykk både blant kolleger og studenter.

Randi engasjerte seg også i en årrekke i Forskerforbundets lokallag ved UiB. Fra 2012-15 var hun tillitsvalgt og nestleder. Forskerforbundet får inn mange saker fra enkeltmedlemmer som ønsker råd og støtte. Randi møtte folk med ro og varme og løste saker med konstruktiv ryddighet. I kollegiet av tillitsvalgte var hun en miljøbygger og god venn.

Randi hadde etablert et stort nettverk gjennom mer enn tre tiår med kontinuerlig faglig virksomhet. Hun vil være sterkt savnet av mange.

Minnestund i NG5

Alle er hjertelig velkommen til en minnestund for vår kjære kollega og venn Randi fredag 15. mars kl. 13.00 i Storsalen, Nygårdsgaten 5.

Har du lyst til å si noen ord under minnestunden kan du ta kontakt med instituttleder Teemu Ryymin (Teemu.Ryymin@uib.no).

Det er lagt frem en minnebok for Randi på Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap i 1. etasje i Øysteinsgate 3, med mulighet for å skrive en hilsen eller et minneord for Randi. Boken blir også tilgjengelig under minnestunden.