Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nyhetsbrev 1/2012 fra konkurranseråd ved EU-delegasjonen Geir Bekkevold

Konkurranseråd Bekkevold gir en omfattende oversikt over initiativer og tiltak som ble vedtatt høsten 2011 innen tre felt: konkurranse, statsstøtte og anskaffelser.

Main content

Konkurranseråd Geir Bekkevolds nyhetsbrev 1/2012 gir en meget omfattende oversikt over initiativer og tiltak som ble vedtatt høsten 2011 innen tre felt: konkurranse, statsstøtte og offentlige anskaffelser av EU/EØS institusjoner: EU Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan, EU-domstolen, EFTA-domstolen og Europaparlamentet.

Den aktuelle perioden var både spennende og travel. For eksempel, Kommisjonen oppdaterte regelverket for kompensasjon av tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI) og foreslo en oppdatering av regelverket om offentlige anskaffelser fra 2004. Kommisjonen fremla også et forslag om direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter. Planen er at nytt regelverk skal være på plass innen 30. juni 2014.

Når det gjelder EU-domstolen, gikk den imot forbud mot salg av TV/dekoderkort i den såkalte Premier League-dommen og Kommisjonens negative vurdering i kommunalt salg av tomt til nytt handelsområde i Åre. EU-domstolens vedtak angående et skatteregime i Gibraltar ble kommentert som en av de mest relevante avgjørelser innen statsstøtte.

EFTAs overvåkningsorgan ila Color Line en bot på 145 millioner kroner for brudd på EØS-konkurranseregler for ruten mellom Sandefjord og Strömstad, og godkjente ordningen ’Norwegian Household Scheme’ inkludert i den norske energifondsordningen.

EFTA-domstolen har mottatt flere anker på statsstøttevedtak fattet av ESA; Aker Brygge, Hurtigruten og Offentlig finansiering av nasjonal digital læringsarena.

Bekkevold omtaler nøye Kommisjonens innsats innen statsstøtte som skal ivareta den økonomiske krisen, arbeidet med kollektivt tvistemål (ADR) som nå legges fram til behandling i EUs Råd og i Europaparlamentet og arbeidet med å lansere et initiativ for å bekjempe uredelig praksis mellom næringsdrivende i verdikjeden. Oversikten er utfylt med linker til de relevante websidene.