Home
The Media, ICT and Cultural Policy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Temanummer av tidsskriftet Javnost - The Public

Jostein Gripsrud er gjesteredaktør for 2009s første nummer av det internasjonale tidsskriftet Javnost - The Public. Temaet er digitaliseringen av offentligheten. Blant bidragsyterne er også stipendiat Camilla Tønnevold.

Main content

Temanummeret er den første av flere planlagte publikasjoner fra DigiCult-konferasensen Television and the Digital Public Sphere, som ble arrangert i Paris i oktober 2008.

Javnost - The Public er et tverrfaglig tidsskrift innen kultur- og samfunnsvitenskapene. Det utgis av The European Institute for Communication and Culture i samarbeid med Universitetet i Ljubljana. Tidsskriftet er internasjonalt ledende innen feltet offentlighet og medier.

DigiCult - Democracy and the Digitisation of Audiovisual Culture ledes av Jostein Gripsrud