Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Prioriteringer i helsesektoren

Økt stykkpris for helsetjenester reduserer ventetid og øker aktivitetsnivået ved sykehusene.

Main content

I en fersk doktorgrad analyserer Jurgita Januleviciüte om ventetiden for de mest alvorlig syke pasientene er redusert etter at invividuell frist til behandling ble introdusert ved norske sykehus. Lengden på ventetiden indikerer hvilken prioritering som blir gjort i helsesektoren.

Avhandlingen analyserer også hvordan ventetid og aktivitetsnivå blir påvirket av måten staten finansierer sykehusene.

Jurgita Januleviciüte har vært ph.d.-student ved Institutt for økonomi, og forsvarer avhandlingen i disputas 20. juni i Auditoriet, Ulrike Pihls hus, kl. 13.15.

Les doktorgradspressemeldingen her, samt oppslag i Dagens Medisin.