Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

-Dobbel dose tran for økonomien

-Så lenge ingen klarer å komme opp med gode alternativ til kapitalismen er det beste vi kan gjere å vere fornuftige kapitalistar, seier professor Steinar Vagstad.

Main content

Steinar Vagstad diskuterer finanskrisa i ein artikkel i siste utgåve av Hubro. Han heldt der fram at finanskrisa ikkje skuldast dårlege økonomiteoriar, men dårleg styring.

Steinar Vagstad er professor i samfunnsøkonomi ved Institutt for økonomi. Les heile artikkelen (frå s. 44) i Hubro nr. 1 2011.