Home

Department of Biological Sciences (BIO)

Main content

Ny doktorgrad
Thomas Stevenson

Hva har cellene våre og vinaigretten til felles?

Thomas Stevenson disputerer 30.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Stress Granule Condensates and the Senescent Cellular Landscape ".

Nyhetssak fra På Høyden
Bilde av en kvinne som er i ferd med å rydde bort en avkappet grein

Ryddet holmer for hekkesesongen

Gjengrodde hekkeområder fører til at mange måker trekker inn i byen for å hekke om våren. Institutt for biovitenskap fikk støtte fra UiBs Klimafond for å bedre fuglenes forhold.
Historie - nyhetssak fra GC Rieber Eiendom
Faksimile av toppbildet til nyhetssak fra gcrieber-eiendom.no med et foto av Bergens Museum Biologiske Station tatt i 1898 av K Knudsen

Nansensenteret blir Stationen

For 130 år siden flyttet Bergens Musæums Biologiske Station inn i en elegant sveitservilla mellom Nygårdsparken og Puddefjorden. GC Rieber Eiendom trekker historien frem i lyset, når Nansensenteret bytter navn til Stationen.
VALG 2024
Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne

Valg til instituttrådet 2024, Institutt for biovitenskap

Det skal i 2024 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2024-31.7.2025.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Bjerknessenteret for klimaforskning

Senter for dyphavsforskning