Home
Quaternary geology and Paleoclimate

News archive for Quaternary geology and Paleoclimate

The Advanced Climate Dynamic Courses is celebrating their 10th year anniversary this March by having an alumni conference held in Rondane, Norway.
Forskerne fant nøkkelen til å forklare hvorfor istidene ble lengre og mer intens i midt pleistosen ved å analysere 169 meter med marin leire fra Sørishavet. I en artikkel for det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Science, bidrar (Helga) Kikki Flesche Kleiven fra Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret sammen med kollegaer fra Sveits, Tyskland, USA og England til å forklare hvorfor... Read more