Home
ProtMetD: Protein Modifications, Metabolism and Disease

News archive for ProtMetD: Protein Modifications, Metabolism and Disease

Dei siste åra har fleire pasientar med alvorleg utviklingshemming vorte diagnostisert med mutasjonar i genet NAA10. I denne månadens utgåve av journalen Human Mutation har Svein Isungset Støve, Marina Blenski og Thomas Arnesen frå NAT-gruppa ved MBI i samarbeid med klinikarar frå Tyskland, Frankrike Nederland og USA oppdaga og karakterisert ytterligare 3 nye de novo mutasjonar i NAA10 genet frå... Read more
Tørke utgjør et stadig økende problem over hele verden og er hovedårsaken til avlingssvikt. Av denne grunn er det et økt behov for å utvikle planter med stor evne til å overleve i tørkeperioder. Vi har funnet ut at NatA kontrollerer plantenes stress ved tørke. Ved å målstyre NatA-enzymet kan man dermed utvikle planter som er levedyktige under langvarige tørkeperioder.
Hypertensjon eller høyt blodtrykk er et stort helseproblem som kan føre til hjerte- og karsykdommer inkludert hypertensiv krise og hjerneslag. En nylig publisert artikkel i Science av Hwang og Varshavsky viser at den molekylære signaliseringen underliggende blodtrykksregulering involverer N-terminal acetylering av spesifikke proteiner og deres påfølgende nedbrytning via N-ende reglen (N-end rule).
UiB-forskere har utviklet et ”GPS-system” for å finne proteiners posisjon i celler. Metoden er brukt til å avsløre en spesiell lokalisering for det nyeste medlemmet av en enzymfamilie med viktige oppgaver i menneskekroppen. Denne nye enzym-kunnskapen kan komme til nytte innen medisin og det cellulære ”GPS-systemet” vil kunne bli et nyttig verktøy i både grunnleggende biologisk og bioteknologisk... Read more
Forskerne Nick Love, Nadine Pollak, Christian Döelle og Mark Niere fra Zieglergruppen har funnet ut at siste stadie i omdannelsen av vitamin B3 til molekylet NADP er avgjørende for den embryoniske utviklingen av dyr.
Vinneren av ZONA-prisen 2015 er Henriette Aksnes for avhandlingen med tittelen "N-terminal acetyltransferases NatC and NatF".
UiB-forskere har vært med på å knekke koden for å endre formen på proteiner i celler. Kunnskapen kan komme til nytte i bioteknologi og medisin.
Denne uken presenterte Line Merethe Myklebust, Svein Isungset Støve og kolleger i Arnesen og Reuter gruppene i Forskningsprogrammet ProtMetD (Protein modifications, Metabolism and Disease) ved MBI, nye funn om Ogden syndromet i Human Molecular Genetics.