Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

News archive for Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

The government launched six promises for better womens's health on the international women's day 8 March 2019, which promises equally good health care regardless of gender.
Regjeringen lanserte på kvinnedagen i 2019 seks løfter for bedre kvinnehelse. Løftene fokuserer på lik tilgang til helsetjenester uavhengig av kjønn.