Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UNIVERSITETSLEDELSE

Hedret tidligere universitetsdirektør

- Hun har bidratt på en glimrende måte i utviklingen av UiB og vår posisjon som kunnskapsinstitusjon, sa rektor Dag Rune Olsen under en mottakelse for nylig avgåtte universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.

Fra venstre Kjell Bernstrøm, Kari Tove Elvbakken, Sigmund Grønmo og Dag Rune Olsen
Mange ville hedre tidligere universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken for hennes store innsats for UiB under en mottakelse i Krypten 10. april 2014. Her får hun en klem av tidligere rektor Sigmund Grønmo, flankert av rektor Dag Rune Olsen (t.h.) og konstituert universitetdirektør Kjell Bernstrøm.
Photo:
Walter Wehus

Main content

- Da jeg kom til Universitetet i Bergen som nyansatt dekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet husker jeg hvor godt møtt og ivaretatt jeg ble av Kari Tove. Hennes hjelpsomhet var viktig for at vi sammen kunne møte de mulighetene og utfordringene fakultetet da sto overfor. Det satt jeg utrolig stor pris på, sa Dag Rune Olsen under mottakelsen som ble holdt av universitetsstyret 10. april 2014 i Krypten i De kulturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet.

- I tiden som rektor har jeg møtt den samme hjelpsomheten, og jeg har på enda nærere hold fått oppleve hennes genuine og ektefølte engasjement for vår institusjon. Gjennom sin imponerende arbeidskapasitet og detaljkunnskap om UiB og forsknings og utdanningssektoren har hun bidratt på en glimrende måte i utviklingen av UiB, og vår posisjon som kunnskapsinstitusjon, sa Olsen.

 

Takket for godt samarbeid

Mange hadde møtt frem i Krypten for å hedre Elvbakken for hennes store innsats for universitetet gjennom syv år som universitetsdirektør. Det var kulturelle innslag fra studenter ved Griegakademiet og taler fra konstituert universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, styremedlem Oddny Miljeteig, fagforeningene ved Jørgen Melve, høgskoledirektør Audun Rivedal fra Høgskolen i Bergen og fakultetsdirektør Lise Gundersen.

- På vegne av de tidligere rektoratene vil jeg takke for et fabelaktig godt samarbeid. Som første kvinnelige universitetsdirektør ved UiB, har du ledet universitetsadministrasjonen med stil. Du har hatt store vyer for ditt virke, stor arbeidskapasitet, engasjement, entusiasme og en kvalitetsbevisst sans for detaljer, sa tidligere rektor Sigmund Grønmo til Kari Tove Elvbakken, som selv avsluttet med å takke alle for godt samarbeid.

- De syv årene som universitetsdirektør har vært et privilegium, sa hun.

Les intervju med Kari Tove Elvbakken her.