Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
World disability prevention conference

Lederes strategier ved oppfølging av ansatte med muskel-og skjelettplager

PhD student Tove Ask presenterer en poster med tittelen: Supervisors' strategies in follow-up of employees with musculoskeletal pain. A focus group study

World disability prevention conference in Toronto
Photo:
WDPI

Main content

Den 3. WDPI konferansen "Implementing Work Disability Prevention Knowledge" blir avholdt i Toronto September fra 29 september til 1.  October 2014.

Konferansen er et internasjonalt forum for forskning og implementering av kunnskap om forbyggelse av sykefravær, arbeidsuførhet og intergrasjon i arbeidslivet.

http://wdpi2014.iwh.on.ca/home

Tove Ask presenterer første resultater fra sitt doktorarbeid. Resultatene fra fokusgruppe-intervjuene tyder på at strategiene som ledere anvender påvirker håndtering av sykefraær. En bedre balanse mellom støtte og krav til de ansatte anbefales.