Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sakliste til møte i universitetsstyret 30.10.2014

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
Møte 30. oktober 2014       

Sakliste   

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 24.9.2014 (utsendt i brev av 6.10.2014).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2014/1656
   
90 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 17.10.2014
Sak nr. 2014/1638
   
91 Styrets arbeidsform
Saksforelegg av 22.10.2014
Sak nr. 2011/13466
   
92 Innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding
Saksforelegg av 22.10.2014
Sak nr. 2014/5736
   
93 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser
Saksforelegg av 3.10.2014
Sak nr. 2014/4989
   
94 Budsjett for Universitetet i Bergen 2015
Saksforelegg av 21.10.2014
Sak nr. 2013/11603
   
95 Budsjettforslag for 2016
Saksforelegg av 21.10.2014
Sak nr. 2014/10614
   
96 Økonomirapport etter september 2014
Saksforelegg av 17.10.2014
Sak nr. 2013/63
   
97 Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap
Saksforelegg av 21.10.2014
Sak nr. 2013/61
   
98  Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2013/2014
Saksframlegg av 2.10.2014
Sak nr. 2013/11622
   
99  Internrevisjon, revisjonsplan for 2014/2015
Saksforelegg av 20.10.2014
Sak nr. 2011/12877
   
100 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet
Saksforelegg av 17.10.2014
Sak nr. 2014/1673
   
101 Sluttrapport – Gjennomgang av forskningskonti i Innovest AS
Saksforelegg av 16.10.2014. Vedlegg ettersendes.
Sak nr. 2011/1550
   
102* Tilsetting av leder for Senter for geobiologi uten utlysning på åremål for resterende senterperiode
Unntatt offentlighet jf. offl. § 25, første ledd
Saksforelegg av 16.10.2014
Sak nr. 2014/6902
   
103 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 17.10.2014
Sak nr. 2014/1562
   
104 Orienteringer
Språksamlinger
   
Eventuelt


23.10.2014/mov