Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sakliste til møte i universitetsstyret 27.11.2014

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
Møte 27. november 2014       


Sakliste   

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
II Protokoll fra møte i Universitetsstyret (utsendt i brev av 12.11.2014)
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2014/1656
   
105 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 17.11.2014
Sak nr. 2014/1638
   
106*
a) Innovest AS
Unntatt offentlighet, jf. off.l. § 23
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2011/1550 

b) Innovest - Ettersendes
   
107* Kjøp av seksjoner
Unntatt offentlighet jf. offl. § 23
Saksforelegg av 14.11.2014
Sak nr. 2013/6933
   
108 Økonomirapport etter oktober 2014
Saksforelegg av 14.11.2014
Sak nr. 2013/63
   
109 Investeringsbudsjett bygg 2015
Saksforelegg av 12.11.2014
Sak nr. 2008/7391
   
110 Likestillingssituasjonen ved UiB 2014
Saksforelegg av 18.11.2014
Sak nr.2013/13365
   
111 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer  - NY VERSJON
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2014/11395
   
112 Kommunikasjonsplattform for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 10.11.2014
Sak nr. 2014/11586
   
113 Universitetets aktivitet i EUs 8. rammeprogram, Horisont 2020
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2014/11585
   
114 Forslag til regler for Universitetsbiblioteket
Saksforelegg av 19.11.2014
Sak nr. 2013/9168
   
115 Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2015
Saksforelegg av 11.11.2014
Sak nr. 2013/2640
   
116 Forskningsinfrastruktur - infrastrukturutvalg ved UiB
Saksforelegg av 11.11.2014
Sak nr. 2014/11584
   
117 Strategiarbeidet – videre prosess
Saksforelegg av 10.11.2014
Sak nr. 2014/1649
   
118 Oppstart arbeid med en digitaliseringsstrategi
Saksforelegg av 15.11.2014
Sak nr. 2014/11615
   
119 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 17.11.2014
Sak nr. 2014/1562

120 Styrets egenevaluering
   
Orienteringer
   
121 Eventuelt
Forskningsetikk - energiomstilling - bærekraftig utvikling
Saksforelegg av 25.11.2014
Sak nr. 2014/1158919.11.2014/mov/silne