Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Samordna opptak

Flere vil studere på Universitetet i Bergen

Antallet som søker seg til Universitetet i Bergen øker med nesten fem prosent siden i fjor. Språkfag som fransk og tysk blir mer populære blant søkerne.

Gruppe studenter ved semesterstart
Antall søkere til Universitetet i Bergen går opp, viser tall fra Samordna opptak. De nye studentene blir tatt imot på en velkomstseremoni 11. august.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Fristen for å søke opptak til høyere utdanning gikk ut 15. april. Søkertallene fra Samordna opptak viser at 413 flere søkere har Universitetet i Bergen som sitt førstevalg, sammenlignet med 2014.

– Det er veldig inspirerende å se en stor økning i antallet søkere som har UiB som sitt førstevalg. Det forteller meg at søkerne har en høy tillit til at UiB kan gi dem en utdanning av høy kvalitet med dyktige forelesere, moderne undervisnings- og vurderingsformer og et engasjerende studiemiljø. Dette stiller krav til oss, og vi skal jobbe hardt for å innfri forventningene til de som møter oss som UiB-studenter i august, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

 

Tysk og fransk mer populært

Nesten tolv prosent flere har søkt seg til språkstudier ved UiB sammenlignet med i fjor. Spesielt ser tysk og fransk en oppgang. Samdal peker på at språkfag er mer relevante enn noensinne, med markeder og samfunn som vokser stadig tettere sammen.

– At det i år er en stor økning av søkere til språkfag, og spesielt fransk og tysk, er ikke bare viktig for opprettholdelsen av sterke fagmiljøer innen språk, men viktig for Norges konkurransekraft i årene som kommer. Økningen i antall søkere til språkfag er i så måte svært gledelig, sier Samdal.

Lektorutdanningene ved UiB har sett en økning i antall søkere hvert år siden 2011. Sammenlignet med 2014 er det 10 prosent flere søkere til studiene i år.

– Lektorutdanningen ved UiB er et strålende valg for dem som ønsker å skape morgendagens skole, og en økning på 10 prosent i antall søkere viser tydelig at interessen for lærerprofesjonen er stor, fremhever Samdal.

– Læreryrket er et stolt og tradisjonstungt yrke i stor omstilling, og er nå avhengig av sterk og god rekruttering i årene som kommer. Dette håper vi bare er starten på en god trend for søkningen til UiBs lektorutdanning.

 

Økonomibyen Bergen

Søknader til studiene i samfunnsøkonomi øker med 49 prosent i forhold til i 2014. Årsstudiet i samfunnsøkonomi har en økning i antall søkere på hele 62 prosent.

Også Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen opplever økning innenfor dette fagområdet, og Bergen befester dermed sin posisjon som en ledende studieby innen økonomifaget.

Flere søkere er også interesserte i å studere informasjonsteknologi ved Universitetet i Bergen. Disse fagene har en økning på 24 prosent. Det nye bachelorprogrammet i datasikkerhet har fått 57 søkere, hele 3,8 søkere per studieplass.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har som de senere år størst antall primærsøkere blant UiBs seks fakulteter, med 1985 søkere.

Den usikre fremtiden til oljebransjen gjenspeiler seg også i søknadene til studiet i petroleums- og prosessteknologi. Antall søkere til dette studiet faller med 65,9 prosent.