Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Marin forskning

Bergen skal bli Europas marine forskningshovedstad

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen går sammen i en strategisk avtale om en verdensledende marin forskningsklynge i Bergen.

Tore Nepstad og Dag Rune Olsen gir et håndtrykk på scenen
Direktør Tore Nepstad fra Havforskingsinstituttet og rektor Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen signerer en samarbeidsavtale om marin forskning.
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

Avtalen som ble inngått mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Havforskningsinstituttet under Christiekonferansen 29. april omfatter sambruk av laboratorier, forskningsstasjoner, fartøyer og samlokaliserte forskere. Nylig har også Veterinærinstituttet og NOFIMA blitt enige om samarbeidsavtaler med UiB. Partene skal arbeide for å få flere aktører med seg.

– Gjennom å utvikle et sterkt samarbeid i den marine forsknings-, utdannings-, forvaltnings- og næringsklyngen i Bergen skal vi bli et internasjonalt samlingspunkt for opp til 1000 marine forskere i Bergen, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

– Samarbeidet befester Bergen som det reelle marine kunnskapskapsnavet i kongeriket Norge, sier direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

 

Internasjonal satsing

Tverrfaglig samarbeid mellom fremragende forskningsmiljøer, ny marin teknologi og et utdanningstilbud tilpasset fremtidens behov kunnskap innenfor det marine feltet innevarsler den største samlede forskningssatsingen i Bergen noensinne.

– Dette vil styrke hele den marine satsningen i Norge og dra med seg de andre aktørene inn i framtidens havforskning. Vi skal være motor i utviklingen av klyngen og ta en ledende internasjonal rolle i framtidens marine forskning sammen med et stort nettverk av nasjonale og internasjonale institutter, organisasjoner og næringsaktører, sier direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

– Bergensregionen er allerede en ledende global aktør innen marin næring og forskning. Bergen er den 13. største marine byen i verden målt i antall vitenskapelige publikasjoner, og er i selskap med storbyer som New York, Tokyo og London. Vi vil nå bli enda synligere og sterkere som det marine tyngdepunktet i Europa, sier UiBs rektor Dag Rune Olsen.

 

Stor internasjonal klyngesatsing i Bergen

Den marine forskningsklyngen inngår i UiBs øvrige klyngesatsinger der en egen klimaklynge og Media City Bergen blir det første synlige resultatet i 2017. UiB har samtidig planer om å etablere klynger blant annet innenfor teknologi og helse.

– Samarbeidet med Havforskningsinstituttet og de andre marine forskningsmiljøene vil også være et signal om en styrket og koordinert innsats for å etablere et konsentrert tyngdepunkt for den marine klyngen i tett interaksjon med UiB sine øvrige klyngesatsinger, sier rektor ved UiB.

Målet er å rede grunnen for bygg og annen infrastruktur som i tillegg bringer institusjonene nærmere hverandre. 

 

Store byggeplaner

Følgende tiltak blir særlig prioritert:

  • Arbeide for en tettere fysisk og faglig samlokalisering av UiB og Havforskningsinstituttet
  • Arbeide for samlokalisering av forskningsgrupper i et nytt energi- og teknologibygg (EnTek-bygget)
  • Videreutvikle samlokalisering av forskningsgrupper i verdensledende klimaklynge i Bjerknessenteret
  • Samarbeide om å videreutvikle verdensledende marine forskningsstasjoner i Austevoll og på Matre
  • Utvikle felles mål for nye maritime plattformer og starte planleggingen av en nasjonal flåte av miljøvennlig forskningsfartøy, herunder erstatning etter FF «Håkon Mosby» 
  • Samarbeide for å bringe andre institusjoner inn i samarbeidet

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Rektor Dag Rune Olsen, UiB, 930 85 881

Direktør Tore Nepstad, Havforskningsinstituttet, 993 28 602