Home
Research Group Sociolinguistics and Language Change

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Doktorgradsavhandlinger

Her har vi også tatt med avhandlinger som er skrevet innenfor sosiolingvistikkmiljøet etter århundreskiftet, men før forskergruppa ble dannet

Main content

2003

Magnhild Selås: Dialektal variasjon og endring aust på Agder: beskrive og forklart ved to språklege variablar

2004

Ragnhild Haugen: Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal 

2006

Reidunn Hernes: Talemål i endring?: ein longitudinell studie av talemålsutvikling og språkleg røyndomsoppfatning hjå ungdomar i Os (2006)

2014

Randi Neteland: Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene (2014)

Prosjekt: Språkutvikling på industristader

2015

Edit Bugge: Språktradering i Bolsøy. En variasjonslingvistisk analyse med vekt på familietilhørighet som sosial variabel (2015)