Home
Human Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ph.d.-prosjekt

Klima- og energiplanlegging i norske byer og regioner

Stipendiat Stina Ellevseth Oseland presenterer sitt ph.d.-prosjekt.

Stipendiat Stina Ellevseth Oseland.
Stipendiat Stina Ellevseth Oseland.
Photo:
Grethe Meling

Main content

Klimaendringer og energiforbruk og –konsum henger sammen; ca 2/3 av verdens klimagassutslipp kommer fra forbruk og produksjon av energi. Derfor er det nødvendig å se på energi for å få ned klimagassutslipp.

Byer bruker mye energi, og lokale og regionale myndigheter har i varierende grad muligheter til å påvirke forbruket av energi, gjennom blant annet transport, planlegging, søppelhåndtering og utbygging.

Plan og bygningsloven pålegger kommuner og fylkeskommuner å lage klima- og energiplaner med handlingsprogram. Hvordan dette arbeidet gjennomføres varierer i stor grad og er tolket ulikt. I dette studiet vil jeg se nærmere på kommunal  klima- og energiplanlegging, og spesielt på hvordan man jobber fra vedtatt plan til faktisk handling og omstilling. Jeg er spesielt interessert i implementeringen av klima- og energiplanene og hvordan det arbeides med konkrete tiltak og handlingsprogram, og samhandlingen på ulike nivå.

Arbeidet med å utvikle klimaplaner er ofte plassert hos klima-/miljøseksjoner, eller hos en miljøansvarlig, mens det å implementere målene og arbeidet for å nå utslippsreduksjon og tilpassing til klimaendringer nødvendigvis må foregå i flere seksjoner, avdelinger og også mellom ulike nivåer i forvaltningen, og ut over forvaltningen. Dette multifasetterte bildet av lokalt klimaarbeid og handlingsrommet det manøvrer innenfor betyr at det finnes mange ulike løsninger, og at det også i mange tilfeller går sakte fra skuff til handling.

Ph.d.-prosjektet ønsker å se på klimaarbeid i tre norske kommuner, Bergen, Trondheim og Stavanger, for å se på hvordan man forskjellige steder løser oppgaven ulikt, og støter på ulike utfordringer.