Home
Center for Neuropsychiatric Disorders

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Informasjon

Nyhetsbrev

ADHD-prosjektet er et stort prosjekt som gir oss stadig ny kunnskap. Takket være alle deltakerne, både personer med og uten ADHD - har vi en unik mulighet til å studere den genetiske komponenten ved ADHD i Norge.

Main content

Ny kunnskap på flere fronter

 • Hyppige og plagsomme humørsvingninger er et viktig problem hos både barn og voksne med ADHD. Dette bør vektlegges mer ved diagnostikk og behandling hos både barn og voksne.
 • På gruppebasis er emosjonelle problemer knyttet til langvarige problemer og lavere yrkesaktivitet hos voksne med ADHD.
 • Personer med ADHD som har blitt diagnostisert og behandlet i barndommen, har størst sannsynlighet for å være i arbeid som voksne.
 • Risikofaktorer kan være knyttet til svangerskapet; barn født før uke 28 har opptil fem ganger så høy risiko for å utvikle kronisk ADHD som barn født til termin.
 • Barn med lav fødselsvekt (under 1,5 kilo) har dobbelt så høy risiko for å utvikle ADHD som barn med normal fødselsvekt.
 • Voksne ADHD-pasienter har økt forekomst av sykdommer som astma og migrene, men årsakene til dette er ikke kjent.
 • ADHD er delvis arvelig, men hittil er det ikke sikkert påvist noen spesifikke risikogener for ADHD. Vi og andre forskningsgrupper undersøker om noen genvarianter som finnes ved ADHD også kan ha betydning for andre psykiske lidelser. Disse studiene kan få stor betydning for hvordan en skal kunne forståog diagnostisere ADHD og andre tilstander.
 • Hjernefunksjonen ved ADHD kan studeres ved MR-teknologi, en metode som kan avsløre sykdomsmekanismer og i fremtiden muligens også brukes diagnostisk.

 

Veien videre

 • Vi ønsker å se nærmere på stabilitet og endring avsymptomer ved ADHD, deriblant sammenligne symptomene hos voksne og barn med ADHD.
 • Studere søvnkvaliteten hos voksne og barn med ADHD.
 • Fortsette å kartlegge risikogener for å forstå mer av arveligheten ved ADHD (helgenomisk DNA og RNA-sekvensering).
 • Øke kunnskapen om årsaker til ADHD og forekomst av samtidige vansker.
Documents