Home
Center for Neuropsychiatric Disorders

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Informasjon

Nyhetsbrev

ADHD-prosjektet er et stort prosjekt som gir oss stadig ny kunnskap. Siden oppstart i 2004 har vi jevnlig hatt kontakt med flere av dere, og publisert mange artikler og omtalt nyheter på nettsiden. Takket være alle deltakerne, både personer med og uten ADHD - har vi en unik mulighet til å studere den genetiske komponenten ved ADHD i Norge. Prosjektets tidsramme forlenges med 10 år, fram til 2036, og vi ønsker å få mer informasjon om hvordan livet er for personer med og uten ADHD i ulike aldersgrupper.

Main content

Ny kunnskap på mange fronter

Takket være deres bidrag har vi funnet ut mye om ADHD.

Vi har de siste årene sett at:

 • Det er mange risikogener for ADHD.
 • Søvnmangel og høyt alkoholforbuk er mer vanlig hos personer med ADHD.
 • Vosen kvinner med ADHD rapporterer mer symptomer enn menn med ADHD.
 • Det er noen forskjeller i hjernestruktur mellom mennesker med og uten ADHD. Disse forskjellene er størst hos barn, men ser ut til å forsvinne hos voksne.
 • Kosten kan være mangelfull hos voksne med ADHD og de har ofte lave nivåer av vitamin B3, B6 og B9.
 • Risikoen for utvikling av ADHD kan være knyttet til svangerskapet; barn født før uke 28 har høyere risiko for å utvikle ADHD enn barn født til termin.
 • Personer med ADHD som ble diagnostisert og behandlet i barndommen, har størst sannsynlighet for å være i arbeid som voksne.
 • Hyppige og plagsomme humørsvingninger er et viktig problem hos både barn og voksne med ADHD, og dette bør sannsynligvis vektlegges mer ved diagnostikk og behanding.

 

Veien videre

 • Vi ønsker å se nærmere på stabilitet og endring avsymptomer ved ADHD, deriblant utforske hvordan genetikk påvriker dette.
 • Vi vil kartlegge genetiske og miljøbetingede risikofaktorer for ADHD i Norge.
 • Studere utbredelse av selvskading og selvmordsforsøk hos voksne med ADHD.
 • Øke kunnskapen om årsaker til ADHD og forekomst av samtidige vansker.
 • Hvordan reguleringen av følelser er hos individer med og uten ADHD.