Home
Bergen Bullying Research Group
Arbeidsmiljø i Kirken

Ny bok om presters arbeidsmiljø

"Jeg er jo ikke Jesus heller", er tittelen på ny bok om presters arbeidsmiljø og Kirken som arbeidsgiver og verdslig organisasjon.

Main content

 Hvordan er det å være prest i Norge? Er prester mer utsatt for belastninger enn andre? I den nye boken fra Forskningsgruppen FALK analyseres presten som arbeidstaker og Kirken som verdslig organisasjon. Forfatterne, Inger Helene Nordeide, Anders Skogstad, Ståle Einarsen, har gjort en undersøkelse av 780 norske prester, og intervjuet 35 prester, alene eller i grupper. Konklusjonen er urovekkende; Prester har stor risiko for å brenne ut og opplever sitt arbeid som meningsfullt, men svært ensomt og belastende. I boken drøftes hvordan presten selv, deres ledere, og Kriken som organisasjon kan forebygge utbrenthet og forbedre prestenes arbeidsmiljø og arbeidssituasjon. Undersøkelsen i boken viser at slik forebyggende aktivitet er høyst påkrevet. Boken er utgitt på Fagbokforlaget.