Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Bremanger kommune

Hovedinnhold

Rugsundsøy
Rugsund, Bremanger k.
Steinalderlokalitet, eldre- og yngre steinalder. 1996
RAPPORT 1, RAPPORT 2

Rv 616 Bremangersambandet,
Kolset, Bremanger k.
Steinalderlokaliteter

Havnen Skatestraumen
Bremanger k.
Arkeolpgiske undersøkelser
RAPPORT 1999, RAPPORT 2000

Krakvik Rv 616
Bremanger k. 
Arkeologiske undersøkelser lok 14 og 16. 1997
RAPPORT

Ørnavika
Bremanger k, Sogn og Fjordane
Arkeologiske undersøkelser
RAPPORT

Litlesommeren Gulestø
Bremanger k. 
Arkeologiske undersøkelser. 
Steinalderlokalitet med funn fra minst tre faser i eldre- og yngre steinalder. 2004
RAPPORT