Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Øygarden kommune

Hovedinnhold

Kollsnes naturgasspark
Øygarden k
Steinalder undersøkelser
RAPPORT

Rongelofthillaren
Øygarden k.
Heller - erverv, materiell kultur og begravelser
gjennom 3500 år
RAPPORT

Arseta
Øygarden
Steinalderundersøkelser 2020
RAPPORT

Svanevågen
Øygarden k.
Arkeologisk undersøkelse av steinalderboplass
RAPPORT

Rong
Rong, Øygarden k.
Steinalderlokaliteter, 2005
RAPPORT

Trollprosjektet
Kollsnes, Øygarden k
Arkeologiske undersøkesler fra jernalder og middelalder 1989-1992
RAPPORT

Hellesund
Øygarden k.
Arkeologiske undersøkelser av to steinalderboplasser. 1996
RAPPORT