Hjem
Forskning i Front

Innledere 2016

Se de beste i aksjon. Temaet i år er avhengighet. Psykologiprofessor Cecilie Schou Andreassen og filosofiprofessor Lars Svendsen, som begge har mottatt Meltzer-prisen for sin levende formidling, er blant dem du kan oppleve i Universitetsaulaen 18. oktober.

Forskning i front logo

Hovedinnhold

Aslak Hjeltnes
Hjeltnes er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved UiB og medlem av Akademiet for yngre forskere. Han arbeider med utviklingspsykologi og psykoterapi, med spesiell fokus på å beskrive hva som skaper eller hindrer endring i psykoterapi. I sitt doktorgradsarbeid forsket Hjeltnes på endringene til unge voksne som går i mindfulness-basert psykologisk behandling, for å undersøke hvordan meditasjon (mindfulness) hjelper eller ikke hjelper unge mennesker som strever med sosial angst.

 

Katrine Vellesen Løken
Løken er professor i samfunnsøkonomi og vinner av Meltzerprisen for yngre forskere i 2014. Hun er tidenes yngste kvinnelige professor i økonomi i Norge og har forsket på fødselspermisjonsordninger. I 2015 fikk hun milliontildeling fra Forskningsrådets FRIPRO-program for unge forskertalent med prosjektet The Social Costs of Incarceration.

 

Martin Fernø
Fernø er førsteamanuensis ved Institutt for fysikk og teknologi og vinner at årets Meltzerpris for yngre forskere. Han er tilknyttet Forskningsgruppen i petroleums- og prosessteknologi ved instituttet og forskingsaktiviteten reservoarfysikk. Gjennom sin forsking jobber han med å skape en mer bærekraftig fossil energiproduksjon gjennom reduksjon av CO2-utslepp og lagring av CO2.

 

 

Cecilie Schou Andreassen
Andreassen er professor i klinisk psykologi og årets vinner av Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Siden doktorgraden i 2009 har hun forsket på ikke-kjemisk avhengighet, mellom annet avhengighet av spill, Facebook, shopping og arbeidsavhengighet. Hun har fått oppslag i medier som CNN, BBC, Le Monde, China Daily og New York Times om forskningen sin, i tillegg til en rekke norske medier.

 

Lars Fredrik Svendsen
Svendsen er professor i filosofi og Meltzerprisvinner for fremragende forskningsformidling i 2008. Han jobber spesielt innenfor feltet moralfilosofi og praktisk filosofi. Han er en aktiv medie- og samfunnsdebattant og har utgitt en rekke bøker som er oversatt til 26 språk, disse inkluderer Ondskapens Filosofi, Ensomhet, Frykt, Kjedsomhetens Filosofi, og Frihetens filosofi.

 

Hans Fredrik Marthinussen
Marthinussen er professor i juss og leder for forskergruppen for formuerett. Marthinussen forsker primært innen formuerett og har over lengre tid skrevet mye rettstaten og rettsikkerhet og om rusproblematikken i Bergen. Han er en svært aktiv samfunnsdebattant og formidler både i sosiale medier og har en rekke kronikker i norske aviser.

 

Christian Ohldieck
Ohldieck er seksjonsoverlege på Haukeland Universitetssykehus og ansvarlig for Legemiddel Assistert Rusmiddelbehandling i Bergen. Han er engasjert i rus- og behandlingssituasjonen i Bergen og har flere ganger skrevet om rusbehandling i media.

 

Ståle Einarsen
Einarsen er professor i samfunnspsykologi og jobber med mobbing knyttet til arbeid og helse. Han leder forskergruppen For Arbeidsmiljø, Ledelse og Konflikt (FALK) og toppforskningsprosjektet «Workplace bullying: From mechnisms and moderators to problem treatment» som har fått til sammen over 30 millioner i forskningsstøtte under FRIPRO toppforsk fra Norges Forskningsråd og fakultet for psykologi i Bergen.

 

Michael Fellows
Fellows er professor i informatikk og en pioner innen algoritmeforskning. Han er en av UiB sine kallede toppforskere som har støtte fra Kunnskapsdepartementet og Bergens Forskerstiftelse. Fellows har over mange år vært spesielt opptatt av formidling av forskning innen matematikk og informatikk. Sammen med sin kone, Frances Ann Novak Rosamond, er han brennende opptatt av å formidle forskningen og informatikkutdanning til yngre.

 

Vigdis Vandvik
Vandvik er planteøkolog og professor i biologi og leder av senteret bioCEED for fremragende undervisning i biologi. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet samfunnsøkologi, og spesielt hvordan spredning og nisjeprosesser bidrar til mønstrene i diversitet og dominans vi finner i naturen; og effekter av klimaendringer på forskjellige skaler fra fysiologi via populasjonsdynamikk til samfunnsprosesser og diversitet. BioCEED har status som Senter for Fremragende Undervisning, et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

 

Nele Meckler
Meckler er forsker i geovitenskap og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Hun er spesialisert på rekonstruksjoner av fortidsklima ved å bruke sediment fra havet og stein fra huler. Hun har mottatt internasjonale rekruteringsmidler fra det prestisjetunge European Research Council sitt starting grant for unge forskere. Samtidig fikk hun stipend fra Bergen Forskerstiftelses Rekrutteringsprogram til sitt prosjekt CLIP (Clumped Isotope Thermometry as a new tool for transforming paleo-oceanography).

Hør et intervju med Nele Meckler om hennes forskning på podcast: http://podcast.h.uib.no/index.php/2016/10/05/forskning-i-front-nele-meck...