Hjem
Institutt for fremmedspråk
Forsking, utvikling og utdanning

Søknadstips for tilsette ved IF

Ta kontakt med instituttleiinga i god tid før søknadsfristen dersom du har planar om å søkja støtte til større prosjekt frå EU, NFR, DIKU, Trond Mohn Stiftelse o.a.

Hovedinnhold

FRISTSTØTTEORDNINGKJELDEMEIR INFO
KontinuerlegAktivitetar for stipendiatar i lingvistikkLingPhilKurs, konferansar, gjesteforelesingar mm. https://www.ntnu.edu/lingphil
KontinuerlegProsjektetablering (PES) for ErasmusDIKUStøtte til å etablera eit prosjekt under eitt av dei sentrale tiltaka i Erasmus. https://diku.no/programmer/erasmus-prosjektetableringsstoette-pes-sentraliserte-tiltak
KontinuerlegErasmus+
Tverrnasjonale samarbeidsaktivitetar (TCA)
EUStøtte til å delta på arrangement for å læra om Erasmus+ mm. https://diku.no/programmer/erasmus-tverrnasjonale-samarbeidsaktiviteter-tca
KontinuerlegForprosjektRegionalt forskingsfond VestalandForprosjekt til å utvikla større forskings- og utviklingsprosjekt. Fleire prioriterte forskingstema, m.a. klimaomstilling, matproduksjon, reiseliv, tenesteproduksjon, utvikling og innovasjon. https://www.regionaleforskningsfond.no/vestland/om-rff-vestland/nyheiter/lyser-ut-9-millionar-til-forprosjekt/
KontinuerlegStimuleringsmidlar til å fleksibel utdanningUiB VidareStøtte til å utvikla vidareutdanningstilbod. Inntil 250 000 kroner i kvar tildeling. Sjå eP 21/587.
Februar 2022Støtte frå NFRNFR 
20. april 2022Senter for framifrå undervisningtDirektoratet for høgare utdanning og kompetansehttps://diku.no/programmer/sentre-for-fremragende-utdanning 
15. september 2021Nasjonale forskarskularNFR

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/forskerskoler/

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskerskoler/

15. september 2021Framifrå undervisar eller undervisningsmiljø (FUND)HFSjå Meritteringsordning for undervisere ved Det humanistiske fakultet | Det humanistiske fakultet | UiB
24. september 2021Auka arbeidsrelevans i høgare utdanningDikuhttps://diku.no/programmer/oekt-arbeidsrelevans-i-hoeyere-utdanning
24. september 2021Studentaktiv læringDikuStøtte til å utvikla studentaktive læringsformer og læringsfremjande vurderingsformer.https://diku.no/programmer/program-for-studentaktiv-laering
1. oktober 2021Studie- og forskingsopphald i USAFulbrightSjå https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/ 
12. oktober 2021

Marie Sklodowska-Curie

mobilitetsstipend

EUMobilitetsstipend for unge forskarar som har avlagt doktorgraden.
15. oktober 2021Students at RiskHK-dirTa eventuelt kontakt med instituttleiinga.
1. desember 2021SPIRE-midlarHFStøtte til internasjonalt forskingssamarbeid og utvikling av prosjektsøknader. Søknaden skal sendast til instituttet innan 1.12. https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
1. desember 2021Forskings- og publiseringsstøtteIFUlike forskingsføremål og publisering i 2022. Søknadsskjema og retningsliner: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11397134 
1. desember 2021GjesteforelesararIFStøtte til gjesteforelesarar i 2022. Søknadsskjema og retningsliner: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9289158 
1. desember 2021Støtte til forskingsterminarMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2021Støtte til feltarbeid og langvarig utanlandsopphald for stipendiatarMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2021Faglege reiserMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2021Publisering, konferansar mmBergen universitetsfondhttps://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond
1. desember 2021Nye undervisnings- og læringsformerOlsens legatForsking på bruk av nye (særleg studentaktive) undervisnings- og læringsformer. https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat