Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forsking, utvikling og utdanning

Søknadstips for tilsette ved IF

Ta kontakt med instituttleiinga i god tid før søknadsfristen dersom du har planar om å søkja støtte til større prosjekt frå EU, NFR, DIKU, Trond Mohn Stiftelse o.a.

Main content

FRISTSTØTTEORDNINGKJELDEMEIR INFO
KontinuerlegAktivitetar for stipendiatar i lingvistikkLingPhilKurs, konferansar, gjesteforelesingar mm. https://www.ntnu.edu/lingphil
KontinuerlegProsjektetablering (PES) for ErasmusDIKUStøtte til å etablera eit prosjekt under eitt av dei sentrale tiltaka i Erasmus. https://diku.no/programmer/erasmus-prosjektetableringsstoette-pes-sentraliserte-tiltak
KontinuerlegErasmus+
Tverrnasjonale samarbeidsaktivitetar (TCA)
EUStøtte til å delta på arrangement for å læra om Erasmus+ mm. https://diku.no/programmer/erasmus-tverrnasjonale-samarbeidsaktiviteter-tca
KontinuerlegForprosjektRegionalt forskingsfond VestalandForprosjekt til å utvikla større forskings- og utviklingsprosjekt. Fleire prioriterte forskingstema, m.a. klimaomstilling, matproduksjon, reiseliv, tenesteproduksjon, utvikling og innovasjon. https://www.regionaleforskningsfond.no/vestland/om-rff-vestland/nyheiter/lyser-ut-9-millionar-til-forprosjekt/
KontinuerlegStimuleringsmidlar til å fleksibel utdanningUiB VidareStøtte til å utvikla vidareutdanningstilbod. Inntil 250 000 kroner i kvar tildeling. Sjå eP 21/587.
Februar 2022Støtte frå NFRNFR 
20. april 2022Senter for framifrå undervisningtDirektoratet for høgare utdanning og kompetansehttps://diku.no/programmer/sentre-for-fremragende-utdanning 
15. september 2021Nasjonale forskarskularNFR

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/forskerskoler/

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskerskoler/

15. september 2021Framifrå undervisar eller undervisningsmiljø (FUND)HFSjå Meritteringsordning for undervisere ved Det humanistiske fakultet | Det humanistiske fakultet | UiB
24. september 2021Auka arbeidsrelevans i høgare utdanningDikuhttps://diku.no/programmer/oekt-arbeidsrelevans-i-hoeyere-utdanning
24. september 2021Studentaktiv læringDikuStøtte til å utvikla studentaktive læringsformer og læringsfremjande vurderingsformer.https://diku.no/programmer/program-for-studentaktiv-laering
1. oktober 2021Studie- og forskingsopphald i USAFulbrightSjå https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/ 
12. oktober 2021

Marie Sklodowska-Curie

mobilitetsstipend

EUMobilitetsstipend for unge forskarar som har avlagt doktorgraden.
15. oktober 2021Students at RiskHK-dirTa eventuelt kontakt med instituttleiinga.
1. desember 2021SPIRE-midlarHFStøtte til internasjonalt forskingssamarbeid og utvikling av prosjektsøknader. Søknaden skal sendast til instituttet innan 1.12. https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
1. desember 2021Forskings- og publiseringsstøtteIFUlike forskingsføremål og publisering i 2022. Søknadsskjema og retningsliner: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11397134 
1. desember 2021GjesteforelesararIFStøtte til gjesteforelesarar i 2022. Søknadsskjema og retningsliner: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9289158 
1. desember 2021Støtte til forskingsterminarMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2021Støtte til feltarbeid og langvarig utanlandsopphald for stipendiatarMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2021Faglege reiserMeltzerhttps://meltzerfondet.w.uib.no/
1. desember 2021Publisering, konferansar mmBergen universitetsfondhttps://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond
1. desember 2021Nye undervisnings- og læringsformerOlsens legatForsking på bruk av nye (særleg studentaktive) undervisnings- og læringsformer. https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat