Hjem

Institutt for fremmedspråk

Åpne introduksjonsforelesninger i språkfag

Introduksjonsforelesninger ved Institutt for fremmedspråk (IF) er åpne for VGS-elever. Ønsker din klasse å følge en forelesning? Ta kontakt med fagkoordinator!

  Emner og forelesningsplaner
 

Høstsemesteret tilbyr IF innføringsemner i fremmedspråkene. Emnene gir grunnleggende kunnskaper i det aktuelle fagfeltet og forbereder studentene på videre akademiske studium. 

Innføringsemnene nedenfor kan alle være aktuelle for elever i den videregående skolen. Kursenes innhold og timeplaner finnes på emnesidene: 
 

Vårsemesteret begynner emner i språk på noe høyere nivå, men enkeltforelesninger kan være aktuelle. Kontakt fagkoordinator for informasjon om forelesninger og for å planlegge et besøk! 

Oversikt over FAGKOORDINATORER