Hjem
Institutt for fremmedspråk

Åpne introduksjonsforelesninger i språkfag

Introduksjonsforelesninger ved Institutt for fremmedspråk (IF) er åpne for VGS-elever. Ønsker din klasse å følge en forelesning? Ta kontakt med fagkoordinator!

Hovedinnhold

Emner og forelesningsplaner

Emnene nedenfor kan alle være aktuelle for elever i den videregående skolen. Emnene gir grunnleggende kunnskaper i det aktuelle fagfeltet og forbereder studentene på videre akademiske studium. Kursinnhold og timeplaner finnes på emnesidene: 

For engelsk , fransk, tysk og spansk bygger emnene på kunnskaper elever får i videregående skole. Emnene i russisk, italiensk, japansk, kinesisk og arabisk er beregnet for studenter uten forkunnskaper i språkene. Her foregår undervisningen på norsk/engelsk, og noe på fremmedspråket.

Enkeltforelesninger på høyere nivå kan være aktuelle.
Kontakt fagkoordinator for informasjon om forelesninger og for å planlegge et besøk! 

Oversikt over FAGKOORDINATORER