Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Åpne introduksjonsforelesninger i språkfag

Introduksjonsforelesninger ved Institutt for fremmedspråk (IF) er åpne for VGS-elever. Ønsker din klasse å følge en forelesning? Ta kontakt med fagkoordinator!

Main content

Emner og forelesningsplaner

Emnene nedenfor kan alle være aktuelle for elever i den videregående skolen. Emnene gir grunnleggende kunnskaper i det aktuelle fagfeltet og forbereder studentene på videre akademiske studium. Kursinnhold og timeplaner finnes på emnesidene: 

For engelsk , fransk, tysk og spansk bygger emnene på kunnskaper elever får i videregående skole. Emnene i russisk, italiensk, japansk, kinesisk og arabisk er beregnet for studenter uten forkunnskaper i språkene. Her foregår undervisningen på norsk/engelsk, og noe på fremmedspråket.

Enkeltforelesninger på høyere nivå kan være aktuelle.
Kontakt fagkoordinator for informasjon om forelesninger og for å planlegge et besøk! 

Oversikt over FAGKOORDINATORER