Hjem
Institutt for geovitenskap
Sentre for fremragende forskning (SFF)

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. GEO har vært knyttet til tre Sentre for fremragende forskning.