Hjem
Institutt for geovitenskap
Sentre ved GEO

Sentre ved GEO

GEO er tilknyttet flere sentre med tverrfaglig forskningssamarbeid. GEO er/har vært knyttet fire Sentre for fremragende forskning. SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning.

Hovedinnhold

Senter for fremragende utdanning

I desember 2019 oppnådde iEarth status som Senter for fremragende utdanning (SFU), og vil i årene fremover flytte grensene for den geovitenskapelige utdanningen i landet. iEarth har en egen hjemmeside og den finner du her iEarth.no

iEarth er et nasjonalt konsortium med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Gjennom studentaktiv og læringsbasert praksis skal den neste generasjonen av geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden. Senteret inkluderer institutt for geovitenskap ved UiB, institutt for geofag ved UiO, institutt for geovitenskap ved UiT og avdeling for arktisk geologi ved UNIS, som sammen oppnådde tittel som Senter for Fremragende Utdanning i 2019.

 

GEO er/har vært knyttet til fire Sentre for fremragende forskning:

  1. Bjerknessenteret (2003-2012)
  2. CIPR - Centre for integrated petroleum research (2003-2012)
  3. Senter for geobiologi (2008-2017)
  4. Senter for tidlig sapiensadferd ((2017-2027)

 

Nye sentre med opphav fra våre tidligere SFF sentre

Etter at SFF perioden var over for Senter for geobiologi ble et nytt senter offisielt åpnet 29. mai 2017-2021: K. G. Jebsen senter for dyphavsforskning.  Senteret vil ta en ledende rolle internasjonalt i å utforske havdypene. K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2017 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. I 2021 ble senter for dyphavsforskning grunnlagt som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Trond Mohn stiftelsen. Senteret bygger på kompetansen fra det tidligere senter for fremragende forskning i geobiologi (2007-2017) og det etterfølgende K. G. Jebsen Senter for dyphavsforskning (2017-2021)

I sin åpningstale fremhevet Klima og miljøminister Vidar Helgesen at forskningen og den nye kunnskapen fra senteret vil være viktig for Norge og verden fremover, gjennom å gi et vitenskapelig innblikk i prosesser og miljø i dyphavet, og sa videre at:

Det som havet rommer av muligheter, det stiller også noen utfordrende spørsmål til oss: Kan vi skape enda mer fra havet, og på en ny måte? Og hva må vi ta særlig godt vare på? Kunnskap er grunnmuren i den bærekraftige forvaltningen vi trenger. Den fremtidige veksten vi skal ha her i landet, den blå veksten, er avhengig av god miljøtilstand og et rikt naturmangfold, også der vi ikke  engang kjenner mangfoldet. Og der har forskning og kunnskapsutvikling en helt sentral rolle.
 

Før SFF perioden utløp for Bjerknessenteret ble det i 2010 bevilget 20 mill. kroner over statsbudsjettet til etablering av et klimaforskningssenter i Bergen. Dette sikret en videreføring av den forskning og kompetanse som var bygget opp gjennom Bjerknessenteret for klimaforskning. Bergen ble klimaforskningshovedstad i 2010. Senteret blir organisert ved Universitetet i Bergen, med Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og NORCE som partnere. Senteret sikres en langvarig finansiering på 12 år.

SapienCE - Centre for Early Sapiens Behaviour (SFF)

Forskere ved GEO er fra 2017 partnere i SapienCE - Centre for Early Sapiens Behaviour et Senter for fremragende forskning (SFF) som har hovedsete ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen (UiB). Med GEO og Institutt for Samfunnspsykologi og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi som partnere ved UiB, i tillegg til utenlandske partnere i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Sør-Afrika.  
Senterets målsetning er å befeste UiB og Norges posisjon som verdensledende innen forskning på det tidlige menneskets opprinnelse.

 

GEO er partner i følgende sentre:

Norsk senter for Geothermal Energi (CGER)

FME (Centre for environment-friendly energy research)

ARCEx