Hjem
Institutt for geovitenskap

Formidling - Finn en forsker ved institutt for geovitenskap

Her finner du blant annet vårt pulikasjonsregister og en oversikt over medium hvor forskere ved instituttet har bidratt eller uttalt seg om alt fra Miljø, Klima, Energi, Geofarer, Ressurser, til meteor, stein med gull og andre mineraler.

Hovedinnhold

Finn en forsker

Hvem kan svare på hva? Kompetansekataloger, ekspertlister og søkehjelp for journalister.

Generell geologi - Funnet en "rar" eller spennende stein?

Kanskje kan disse svare deg på hva du har funnet?

Joachim Jacobs (Professor ved Geo), Haakon Fossen (Professor ved UMB) 

KLIMA

Ulysses Ninnemann
Andreas Born
Bjarte Hannisdal

Kerim Hestnes Nisancioglu, Professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: klimadynamikk, isdynamikk, paleoklima, klimamodellering
Kontakt: 55 58 98 66, 980 49 414, Kerim@uib.no

Eystein Jansen, Professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Klimaforandringer
Kontakt: 55 58 34 91,  906 18 858,  Eystein.Jansen@uib.no

Jostein Bakke
Professor ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: istider, breer, glasiologi, bresmelting, klimahistorie
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@geo.uib.no

Haflidi HaflidasonProfessor ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: klimahistorie
Kontakt: 930 32 395, Haflidi.Haflidason@geo.uib.no

Atle Nesje, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Klima, ras, flom og endringer i isbreer
Kontakt: 55 58 36 02 / 913 92 574, Atle.Nesje@geo.uib.no

Helga (Kikki) Flesche Kleiven Førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, UiB og Direktør ved Bjerknessenteret
Tema: Fortidsklima/paleoklima, klimahistorie, havstrømmer, global oppvarming
Kontakt: 55 58 35 35/416 06 451, kikki@uib.no

Jan MangerudGeolog og professoremeritus ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: istider, klimahistorie, vulkanske askelag
Kontakt: 55 58 35 04 / 909 44 946, jan.mangerud@geo.no
Les Mangeruds kronikker om vulkaner m.m.

ENERGI 

ENERGI, Olje/gass leting/produksjon, fornybar energi

Atle Rotevatn
Ritske Huismans
Rob Gawthorpe

Atle Rotevatn, professor ved institutt for geovitenskap
Tema: oljeleting, oljereservoarer, fornybar energi, geologi generelt
Kontakt: 55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@geo.uib.no

Christian Haug Eide, Førsteamanuenis ved Institutt for geovitenskap
Tema: Oljeleting, oljereservoarer
Kontakt: 55 58 33 90 / 911 21 561, Christian.Eide@uib.no

GEOFARE 

Vulkaner og vulkansk aske, Olje, gass, leting, produksjon, fornybar energi, Jordskjelv, ekstremvær, ras og flom

Mathilde B. Sørensen
Isabelle Lecomte
Atle Nesje

Mathilde B. SørensenFørsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, UiB.
Tema: Jordskjelv og tsunamier.
Kontakt: 466 21 089 / 55 58 34 26, Mathilde.Sorensen@uib.no

Atle Nesje, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras, flom og endringer i isbreer
Kontakt: 55 58 36 02 / 913 92 574, Atle.Nesje@geo.uib.no

Atle Rotevatn, professor ved institutt for geovitenskap
Tema: Overvåking av fjellpartier, hvordan ras utvikler seg, geologi generelt
Kontakt: 55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@geo.uib.no

Jostein Bakke, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras, flom, endringer i isbreer, klimaendringer, Arktis
Tema: Vulkanske askelag, istider, breer, glasiologi, bresmelting, klimahistorie
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@geo.uib.no

Christian Haug Eide, Førsteamanuenis ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras og flom
Tema: Vulkanutbrudd, vulkaner
Kontakt: 55 58 33 90 / 911 21 561, Christian.Eide@uib.no

Haakon Fossen, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras og rassikring, geologi generelt
Kontakt: 55 58 34 95 / 970 18 795, Haakon.Fossen@um.uib.no

Haflidi HaflidasonProfessor ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: Vulkanske askelag, vulkanske systemer
Kontakt: 930 32 395, Haflidi.Haflidason@geo.uib.no

Kuvvet AtakanProfessor ved Institutt for geovitenskap, UiBTema: Jordskjelv.Kontakt: 958 77 982 / 55 58 20 78, Kuvvet.Atakan@uib.no

Lars OttemöllerProfessor ved Institutt for geovitenskap, UiBTema: JordskjelvKontakt: 467 82 534  /55 58 26 16, Lars.Ottemoller@uib.no

JORDSKJELV

Seismo forskning i Bergen

Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no

Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Jordskjelvstasjonen i Bergen - Skjelv.no

Kuvvet AtakanProfessor ved Institutt for geovitenskap, UiB
Tema: Jordskjelv.
Kontakt: 958 77 982 / 55 58 20 78, Kuvvet.Atakan@uib.no

Mathilde B. SørensenFørsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, UiB.
Tema: Jordskjelv og tsunamier.
Kontakt: 466 21 089 / 55 58 34 26, Mathilde.Sorensen@uib.no

Lars OttemöllerProfessor ved Institutt for geovitenskap, UiB
Tema: Jordskjelv
Kontakt: 467 82 534  /55 58 26 16, Lars.Ottemoller@uib.no

Berit Marie StorheimOveringeniør, informasjon/opplegg om lokale og fjerne jordskjelv
Kontaktperson for skoleklasser
Kontakt: 55 58 34 12, Berit.Storheim@uib.no

 

Tilbud til besøkende

Ta kontakt for opplegg for skoleklasser med Berit Marie Storheim, Overingeniør, informasjon/opplegg om lokale og fjerne jordskjelv