Hjem

Institutt for geovitenskap

Formidling - Finn en forsker ved institutt for geovitenskap

Her finner du blant annet vårt pulikasjonsregister og en oversikt over medium hvor forskere ved instituttet har bidratt eller uttalt seg.

Finn en forsker

Hvem kan svare på hva? Kompetansekataloger, ekspertlister og søkehjelp for journalister.

Jordskjelv

Seismo forskning i Bergen

Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no

Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Jordskjelvstasjonen i Bergen - Skjelv.no

Kuvvet Atakan
Professor ved Institutt for geovitenskap, UiB
Tema: Jordskjelv.
Kontakt: 958 77 982 / 55 58 20 78, Kuvvet.Atakan@uib.no

Mathilde B. Sørensen
Førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, UiB.
Tema: Jordskjelv og tsunamier.
Kontakt: 466 21 089 / 55 58 34 26, Mathilde.Sorensen@uib.no

Lars Ottemöller
Professor ved Institutt for geovitenskap, UiB
Tema: Jordskjelv
Kontakt: 467 82 534  /55 58 26 16, Lars.Ottemoller@uib.no

Berit Marie Storheim
Overingeniør, informasjon/opplegg om lokale og fjerne jordskjelv
Kontaktperson for skoleklasser
Kontakt: 55 58 34 12, Berit.Storheim@uib.no

Ekstremvær, ras og flom

Atle Rotevatn, professor ved institutt for geovitenskap
Tema: Overvåking av fjellpartier, hvordan ras utvikler seg, geologi generelt
Kontakt: 55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@geo.uib.no

Jostein Bakke, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras, flom, endringer i isbreer, klimaendringer, Arktis
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@geo.uib.no

Atle Nesje, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras, flom og endringer i isbreer
Kontakt: 55 58 36 02 / 913 92 574, Atle.Nesje@geo.uib.no

Haakon Fossen, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras og rassikring, geologi generelt
Kontakt: 55 58 34 95 / 970 18 795, Haakon.Fossen@um.uib.no

 

Klima

Kerim Hestnes Nisancioglu, Professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: klimadynamikk, isdynamikk, paleoklima, klimamodellering
Kontakt: 55 58 98 66, 980 49 414, Kerim@uib.no
 

Eystein Jansen, Professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Klimaforandringer
Kontakt: 55 58 34 91,  906 18 858,  Eystein.Jansen@uib.no

 

Vulkaner og vulkansk aske

Haflidi Haflidason
Professor ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: Vulkanske askelag, vulkanske systemer, klimahistorie
Kontakt: 930 32 395, Haflidi.Haflidason@geo.uib.no

Jostein Bakke
Professor ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: Vulkanske askelag, istider, breer, glasiologi, bresmelting, klimahistorie
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@geo.uib.no

Jan Mangerud
Geolog og professor ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: Vulkanske askelag, istider, klimahistorie
Kontakt: 55 58 35 04 / 909 44 946, Jan.Mangerud@uni.no

Les Mangeruds kronikker om vulkaner m.m.

 

Olje/gass leting/produksjon

Atle Rotevatn
Kontakt:55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@uib.no

Fornybar energi

Atle Rotevatn
Kontakt:55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@uib.no

Funnet en "rar" eller spennende stein?

Kanskje kan disse to svare deg på hva du har funnet?

Joachim Jacobs (Professor ved Geo) eller Øystein James Jansen ( Amanuensis ved Universitetsmuseet i Bergen)

 

Tilbud til besøkende

Ta kontakt med Kikki Flesche Kleiven, førsteamanuensis, for opplegg for skoleklasser eller

Berit Marie Storheim, Overingeniør, informasjon/opplegg om lokale og fjerne jordskjelv