Hjem
Institutt for geovitenskap

Formidling - Finn en forsker ved institutt for geovitenskap

Her finner du blant annet vårt pulikasjonsregister og en oversikt over medium hvor forskere ved instituttet har bidratt eller uttalt seg om alt fra Miljø, Klima, Energi, Geofarer, Ressurser, til meteor, stein med gull og andre mineraler.

Hovedinnhold

Finn en forsker

Hvem kan svare på hva? Kompetansekataloger, ekspertlister og søkehjelp for journalister.

Generell geologi - Funnet en "rar" eller spennende stein?

Kanskje kan disse svare deg på hva du har funnet?

Joachim Jacobs (Professor ved Geo), Haakon Fossen (Professor ved UMB) 

Vulkanutbrudd

Rolf Birger Pedersen, professor i Petrologi
Tema: Vulkanutbrudd, Platetektonikk, Mineralutvinning, dyphav, Regional- og generell geologi

Haflidi Haflidason, professor i maringeologi, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: Maringeologi, Sediment prosesser, Kvartær stratigrafi, Glasiasjons historie, Gashydrater, vulkanutbrudd, Tefrakronologi
Kontakt: 930 32 395, Haflidi.Haflidason@geo.uib.no

Christian Haug Eide, professor i sedimentologi
Tema: Geofarer, Magmatiske inntrengninger, Petroleumsgeovitenskap, Sedimentære bassenger, Sedimentologi, Seismiske data, Sekvensstratigrafi, source-to-sink, Vulkanologi
Kontakt: 55 58 33 90 / 911 21 561, Christian.Eide@uib.no

Leif-Erik Rydland Pedersen, senioringeniør
Tema: geokjemi, geobiologi - biosignaturer, Elektronmikroskop, Oceanic Crust, Radiogen isotop geokjemi, Spektroskopi raman, Stabil isotop geokjemi

Jordskjelv

Seismo forskning i Bergen

Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no

Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Jordskjelvstasjonen i Bergen - Skjelv.no

 

Mathilde B. Sørensenprofessor i seismologi
Tema: Jordskjelv og tsunamier.
Kontakt: 466 21 089 / 55 58 34 26, Mathilde.Sorensen@uib.no

Lars Ottemöllerprofessor i seismologi
Tema: Jordskjelv
Kontakt: 467 82 534  /55 58 26 16, Lars.Ottemoller@uib.no

Berit Marie StorheimOveringeniør, informasjon/opplegg om lokale og fjerne jordskjelv
Kontaktperson for skoleklasser
Kontakt: 55 58 34 12, Berit.Storheim@uib.no

MILJØ 

Behovet for  mineraler og metaller til moderne teknologi og et bærekraftig samfunn er sterkt økende. Mineral- og metallutvinning skaper ofte store restmasser som ikke brukes, men som lagres  på land og i nærliggende fjorder. Siden ressursene på land er begrenset, utforskes det nå om vi også kan utvinne mineraler og metaller fra  havbunnen i dyphavet. Les mer her.
 

Kontakt mot media:

Ingunn H. Thorseth, professor i geomikrobiologi og geokjemi
Tema: geokjemiske prosesser og geomikrobiologi, som bruker teksturelle, kjemiske og bimolekylære signaturer i bergart for å studere mikrobielt liv i glassaktig havbunn og havbasalt under havbunnen.

Haflidi Haflidason, professor i maringeologi, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: Maringeologi, Sediment prosesser, Kvartær stratigrafi, Glasiasjons historie, Gashydrater, Tefrakronologi
Kontakt: 930 32 395, Haflidi.Haflidason@geo.uib.no

Christian Haug Eide, professor i sedimentologi
Tema: Geofarer, Magmatiske inntrengninger, Petroleumsgeovitenskap, Sedimentære bassenger, Sedimentologi, Seismiske data, Sekvensstratigrafi, source-to-sink, Vulkanologi
Kontakt: 55 58 33 90 / 911 21 561, Christian.Eide@uib.no

Rolf Birger Pedersen, professor i Petrologi
Tema: Vulkanutbrudd, Platetektonikk, Mineralutvinning, dyphav, Regional- og generell geologi

KLIMA

Klimaendringer, isbreer smelter, fortidsklima og klimahistorie. Se info og videre her.

Kontakt mot media:

Kerim Hestnes Nisancioglu, professor i klimadynamikk
Tema: klimadynamikk, isdynamikk, paleoklima, klimamodellering
Kontakt: 55 58 98 66, 980 49 414, Kerim@uib.no

Jostein Bakke, professor i kvartærgeologi, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: istider, breer, glasiologi, bresmelting, klimahistorie, Akademisk skriving, Geofarer, Geomorfologi, Glacial geologi, Holocen, Istidshistorie, iEarth, Limnologi, Paleoklima
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@geo.uib.no

Haflidi Haflidason, professor i maringeologi, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: Maringeologi, Sediment prosesser, Kvartær stratigrafi, Glasiasjons historie, Gashydrater, Tefrakronologi
Kontakt: 930 32 395, Haflidi.Haflidason@geo.uib.no

Helga (Kikki) Flesche Kleiven professor i geodidaktikk og maringeologi, UiB og Direktør ved Bjerknessenteret
Tema: Fortidsklima/paleoklima, klimahistorie, havstrømmer, global oppvarming
Kontakt: 55 58 35 35/416 06 451, kikki@uib.no

Ulysses Ninnemann, professor i maringeologi, forskergruppeleder kvartærgeologi og paleoklima

Andreas Born, professor i klimadynamikk og paleoklima

 

ENERGI 

Grønnere teknologi etter Olje/gass leting/produksjon, mot fornybar energi, co2 lagring i reservoarer, vann og vind
Les mer her.

Kontakt mot media:

Rolf Birger Pedersen, professor i Petrologi
Tema: Vulkanutbrudd, Platetektonikk, Mineralutvinning, Regional- og generell geologi

Ritske Huismans, professor i strukturgeologi

Rob Gawthorpe, professor i sedimentologi

Atle Rotevatn, professor i strukturgeologi
Tema: oljeleting, oljereservoarer, fornybar energi, geologi generelt
Kontakt: 55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@geo.uib.no

Christian Haug Eide, professor i sedimentologi
Tema: Geofarer, Magmatiske inntrengninger, Petroleumsgeovitenskap, Sedimentære bassenger, Sedimentologi, Seismiske data, Sekvensstratigrafi, source-to-sink, Vulkanologi
Kontakt: 55 58 33 90 / 911 21 561, Christian.Eide@uib.no

Elco Luijendijk, førsteamanuensis i hydrogeologi
Tema: Dataanalyse,Væskestrøm i porøse medier, GIS, Hydrogeologi, Hydrotermiske systemer, Numerisk modellering, Vitenskapelig programmering, Termokronologi

GEOFARE 

Vulkaner og vulkansk aske, Olje, gass, leting, produksjon, fornybar energi, Jordskjelv, ekstremvær, ras og flom

Kontakt mot media:

Mathilde B. Sørensen, professor i seismologi
Tema: Jordskjelv og tsunamier.
Kontakt: 466 21 089 / 55 58 34 26, Mathilde.Sorensen@uib.no

Atle Rotevatn, professor i strukturgeologi
Tema: Overvåking av fjellpartier, hvordan ras utvikler seg, geologi generelt
Kontakt: 55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@geo.uib.no

Jostein Bakke, professor i kvartærgeologi, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: istider, breer, glasiologi, bresmelting, klimahistorie, Akademisk skriving, Geofarer, Geomorfologi, Glacial geologi, Holocen, Istidshistorie, iEarth, Limnologi, Paleoklima
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@geo.uib.no

Christian Haug Eide, Førsteamanuenis ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras og flom, vulkaner, Geofarer, Magmatiske inntrengninger, Petroleumsgeovitenskap, Sedimentære bassenger, Sedimentologi, Seismiske data, Sekvensstratigrafi, source-to-sink
Kontakt: 55 58 33 90 / 911 21 561, Christian.Eide@uib.no

Haakon Fossen, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras og rassikring, Bergensbuene, Faults and fractures, Petroleumsgeologi, Structural geology and tectonics, Strukturgeologi, Vestlandets geologi
Kontakt: 55 58 34 95 / 970 18 795, Haakon.Fossen@um.uib.no

Haflidi Haflidason professor i maringeologi, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: Maringeologi, Sediment prosesser, Kvartær stratigrafi, Glasiasjons historie, Gashydrater, Tefrakronologi
Kontakt: 930 32 395, Haflidi.Haflidason@geo.uib.no

Isabelle Lecomte, professor i geofysikk

Lars Ottemöllerprofessor i seismologi, UiB
Tema: Jordskjelv
Kontakt: 467 82 534  /55 58 26 16, Lars.Ottemoller@uib.no

JORDSKJELV

Seismo forskning i Bergen

Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no

Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Jordskjelvstasjonen i Bergen - Skjelv.no

Mathilde B. Sørensenprofessor i seismologi
Tema: Jordskjelv og tsunamier.
Kontakt: 466 21 089 / 55 58 34 26, Mathilde.Sorensen@uib.no

Lars Ottemöllerprofessor i seismologi
Tema: Jordskjelv
Kontakt: 467 82 534  /55 58 26 16, Lars.Ottemoller@uib.no

Berit Marie StorheimOveringeniør, informasjon/opplegg om lokale og fjerne jordskjelv
Kontaktperson for skoleklasser
Kontakt: 55 58 34 12, Berit.Storheim@uib.no

 

RESSURSER 

Mineraler, Vann, gruvedrift på havbunnen. Les mer her.

Kontakt mot media:

Rolf Birger Pedersen, professor i Petrologi
Tema: Vulkanutbrudd, Platetektonikk, Mineralutvinning, Regional- og generell geologi

Elco Luijendijk, førsteamanuensis i hydrogeologi
Tema: Dataanalyse,Væskestrøm i porøse medier, GIS, Hydrogeologi, Hydrotermiske systemer, Numerisk modellering, Vitenskapelig programmering, Termokronologi

Desiree Roerdink, førsteamanuensis i geokjemi og geobiologi
Tema: Analytisk geokjemi, Tidlig jord, geobiologi, Geokjemi, Hydrotermiske systemer, Uorganisk geokjemi, Isotopgeologi, Massespektrometri, Stabil isotopgeokjemi, Sporelementer

Jostein Bakke, professor i kvartærgeologi, UiB og Bjerknessenteret.
Tema: istider, breer, glasiologi, bresmelting, klimahistorie, Akademisk skriving, Geofarer, Geomorfologi, Glacial geologi, Holocen, Istidshistorie, iEarth, Limnologi, Paleoklima
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@geo.uib.no

Tilbud til besøkende

Ta kontakt for opplegg for skoleklasser med Berit Marie Storheim, Overingeniør, informasjon/opplegg om lokale og fjerne jordskjelv