Hjem

Institutt for geovitenskap

SFF

Institutt for geovitenskap kan få SFF

Centre for Integrated Quantitative Earth System Dynamics ved Ritske Huismans, Institutt for geovitenskap, er et av fire sentre ved UiB som med i andre søknadsrunde for å få status som sentre for fremragende forskning (SFF).

Målet for SFF-programmet er å gi Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet for å organisere seg i sentre der ambisiøse vitenskapelige mål nås gjennom samarbeid og langsiktig grunnfinansiering. Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder er viktig for å nå målene.

Søknadsfristen til trinn 2 er onsdag 25. mai, og søknadene blir vurdert av internasjonale fageksperter med kompetanse på søknadenes fagområder.

Fra før av finnes det fire SFF’er ved UiB, Birkelandsenteret for romforsking (BCSS)Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC), Senter for geobiologi (CGB) og Senter for kreftmarkører (CCBIO).

Les mer på UiB Aktuelt