Hjem
Institutt for geografi
Bokpresentasjon

En intellektuell reise gjennom geografien

"Geography History and Concepts" er mye mer enn en historiebok. Den har sitt utspring først og fremst rundt ønsket om å utvikle en praktisk forståelse av fagets identitet.

Tarje I. Wanvik og Arild Holt-Jensen
Tarje Iversen Wanvik og Arild Holt-Jensen under bokpresentasjonen på Akademika.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Sagt på en annen måte: Hvordan kan geografifaget hjelpe oss som praktikere – som forelesere, veiledere, lærere, planleggere, byråkrater, politikere, konsulenter?

Boken er et ekte verktøy-skrin

For både teorier og metoder, fagets historie og konsepter – er verktøy for oss som praktikere. På mange måter fungerer også boken som beskrivelsen av en intellektuell reise, kanskje er den et bilde på forfatterens egen reise. Med Arilds lange erfaring som spenner over et halvt århundre innebærer dette at man ved å lese boken vil få helt essensiell innsikt i etterkrigstidens nesten ufattelige rike vitenskapelige historie. Fra regionalgeografien, via den kvantitative revolusjonen og modelltenkningen, til kritisk teori, poststrukturalisme og helt frem til dagens mangslungne potpurri av begreper og konsepter.

Arild sjonglerer dem alle og, vil jeg hevde, han gjør det på en måte som både skaper debatt og entusiasme i og for faget vårt – geografi.

En inkluderende, tverrfaglig lærd

En ikke uvesentlig del av Arilds ferdigheter som geograf er hans inkluderende holdning. Han er en tverrfaglig lærd på så mange vis, og han praktiserer dette ved å invitere inn kolleger fra fjern og nær. Så også i denne boken. Vi er mange som har fått lov til å bidra til dette verket, og selv er jeg veldig takknemlig for at jeg nå har kommet med input til læreboken jeg selv leste som ung student på 90-tallet.

Som siste skudd på stammen har viktige deler av bergens-miljøet av geografer fått sette sitt preg på de nye delene av boken: Gidske Andersen om geografiske informasjonssystemer, Benjamin Robson om fjernmåling, Ole Reidar Vetaas om økosystemtjenester og biogeografi, Tor Halfdan Aase om religiøse konflikter, Jostein Bakke om rekonstruksjon av isbre-variasjoner, Håvard Haarstad om lavutslipps byutvikling og undertegnete om bruk av ansamlingsteori i møte med oljeselskaper og urfolk. Alle har vi bidratt med praktiske eksempler på hvordan man kan benytte nyere geografiske teorier og konsepter i forskning.

For to uker siden mottok Arild Johan August Wahlbergs medalje i gull for sin innsats for geografifaget. Det er en pris som deles ut av Svenska Selskapet for Antropologi og Geografi for hans helhetssyn på geografi som vitenskap og dens bidrag til samfunnsplanlegging. Her trekkes denne boken spesielt frem som et vesentlig bidrag. 

This book should become a core text for all students getting to grips with either the history of geography or new ideas and theories in contemporary human geography. It is clear, comprehensive and intellectual stimulating.

Simon Tate, Senior Lecturere in Human Geography, Newcastle University.