Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Ny artikkel i prestisjefylte Journal of Social Policy: Ph.d.-kandidat Mathea Loen og Professor Marit Skivenes avdekker at en majoritet av befolkningen i henholdsvis Tsjekkia, England, Finland, Norge, Polen og Romania har tillit til statenes barnevernssystemer.
20. mars la Professor Marit Skivenes frem NOU 2023: 7 om rettssikkerhet i barnevernet.
Denne håndboken, redigert av Jill Duerr Berrick, Neil Gilbert og Marit Skivenes, er den største oversikten over barnevernssystemer i verden. Boken beskriver og analyserer hvordan femti land fra alle kontinenter, med unntak av Antarktis, har utviklet tiltak for å beskytte barn som trenger beskyttelse fra mishandling som beskrevet i UNCRC.
Høsten 2023 er det oppstart av vårt nye engelskspråklige masterprogram "Politics and Governance of Global Challenges"
Verden har vært gjennom en koronaepidemi. Russland har invadert Ukraina i en krig som har drept titusenvis av soldater og sivile. Europa er blitt kastet ut i en energikrise med skyhøye priser på strøm og gass. Har omveltningene etter 2019 gjort noe med norske holdninger til vindkraft?
Senter for klima og energiomstilling (CET) ser etter en vitenskapelig assistent i en fulltidsstilling for ett år. Søknadfrist 5. mars!
Institutt for politikk og forvaltning organiserer et PhD-emne 15.-21. juni 2023.
Sveinung Arnesen, Anne Lise Fimreite og Jacob Aars er blant forfatterne av håndboken “Hvordan gjennomføre borgerpanel” som ble publisert november 2022. Rådene i boken er basert på tre borgerpaneler som forfatterne har vært med på å gjennomføre, henholdsvis i 2018, 2021 og 2022.
Spennende akademiske stillinger ved Institutt for politikk og forvaltning
Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Norges Røde Kors er blant flere organisasjoner som årlig deler ut stipend som skal hjelpe masterstudenter i arbeidet med masteroppgaven. I fjor fikk Stefan Steinarson Meidell ved Institutt for politikk og forvaltning tildelt ikke bare ett, men to masterstipend.
Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS) sitt 20-årsjubileum markeres med et dagsseminar på Hotel Norge i Bergen, onsdag 25. januar kl. 0930-1700.  Institutt for politikk og forvaltning har vært nasjonal koordinator for ESS siden 2019, og ønsker å invitere alle interesserte til å delta på seminar. Alle er også inviterte til å delta i en konkurranse om å lage den beste figuren av ESS-data.
I Nærpolitireformens spede begynnelse gjennomførte Helge Renå en nullpunktmåling av politiansattes forventninger til den da forestående reformen. I desember 2021 gjennomførte Chris Hagen Magnussen en ny måling blant de samme respondentene. Ble forventningene innfridd? Svaret er å finne i en nylig publisert rapport, utarbeidet av Chris Hagen Magnussen og Kristin Rubecksen.
Dagsavisen skriver om funn fra Norsk medborgerpanel om hva nordmenn føler rundt klimaendringene. Disse funnene har vist at tristhet er den vanligste følelsen, men generelt føler vi lite rundt klimaendringene.
At professorane Regine Paul og Lars Nyre er eineståande undervisarar har studentane visst lenge, men no har dei det svart på kvitt! Begge har no blitt meritterte til den gjeve tittelen «framragande undervisar».
Forrige uke leverte inntektssystemutvalget sin utredning til Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. I utvalget sitter blant annet Professor Anne Lise Fimreite, ved Institutt for politikk og forvaltning. Dette er noen av forslagene de kommer med.
I Norsk medborgerpanel har det blitt stilt spørsmål om EU-medlemsskap og tilstedeværelse av NATO i Øst Europa både før og etter Russlands invasjon av Ukraina. I dette korte Medborgernotatet har Endre Tvinnereim ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen studert disse dataene, og viser forskjellen før og etter den russiske invasjonen.
Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.
DIGSSCORE tilbyr i sommer muligheten til å motta et skrivestipend for mulige søkere til PhD som ønsker å forberede sitt forskningsdesign. Fristen for å søke er 28. Juni.

Sider