Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Norges Røde Kors er blant flere organisasjoner som årlig deler ut stipend som skal hjelpe masterstudenter i arbeidet med masteroppgaven. I fjor fikk Stefan Steinarson Meidell ved Institutt for politikk og forvaltning tildelt ikke bare ett, men to masterstipend.
Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS) sitt 20-årsjubileum markeres med et dagsseminar på Hotel Norge i Bergen, onsdag 25. januar kl. 0930-1700.  Institutt for politikk og forvaltning har vært nasjonal koordinator for ESS siden 2019, og ønsker å invitere alle interesserte til å delta på seminar. Alle er også inviterte til å delta i en konkurranse om å lage den beste figuren av ESS-data.
I Nærpolitireformens spede begynnelse gjennomførte Helge Renå en nullpunktmåling av politiansattes forventninger til den da forestående reformen. I desember 2021 gjennomførte Chris Hagen Magnussen en ny måling blant de samme respondentene. Ble forventningene innfridd? Svaret er å finne i en nylig publisert rapport, utarbeidet av Chris Hagen Magnussen og Kristin Rubecksen.
Dagsavisen skriver om funn fra Norsk medborgerpanel om hva nordmenn føler rundt klimaendringene. Disse funnene har vist at tristhet er den vanligste følelsen, men generelt føler vi lite rundt klimaendringene.
At professorane Regine Paul og Lars Nyre er eineståande undervisarar har studentane visst lenge, men no har dei det svart på kvitt! Begge har no blitt meritterte til den gjeve tittelen «framragande undervisar».
Forrige uke leverte inntektssystemutvalget sin utredning til Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. I utvalget sitter blant annet Professor Anne Lise Fimreite, ved Institutt for politikk og forvaltning. Dette er noen av forslagene de kommer med.
I Norsk medborgerpanel har det blitt stilt spørsmål om EU-medlemsskap og tilstedeværelse av NATO i Øst Europa både før og etter Russlands invasjon av Ukraina. I dette korte Medborgernotatet har Endre Tvinnereim ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen studert disse dataene, og viser forskjellen før og etter den russiske invasjonen.
Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.
DIGSSCORE tilbyr i sommer muligheten til å motta et skrivestipend for mulige søkere til PhD som ønsker å forberede sitt forskningsdesign. Fristen for å søke er 28. Juni.
SV- fakultetets Studiekvalitetspris 2022 går til etter- og videreutdanningstilbudet EVU ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skifter navn til Institutt for politikk og forvaltning. – Det nye navnet gjenspeiler bedre bredden i fagområdene våre, sier instituttleder Lise H. Rykkja. Det engelske navnet blir Department of Government og endringene vil skje fra 1. august 2022.
Universitetslektor Johannes Førde med ny artikkel i International Journal of Public Administration.
3. mai organiserte Sampol og Admorg i fellesskap seminaret "Kappe – tips, tricks and experiences" for alle interesserte ph.d.-kandidater ved SV
Førsteamanuensis Endre Tvinnereim er hyppig sitert i FNs klimapanel sin siste rapport, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change".
Boken "The Struggle for Inclusion" baserer seg i stor grad på data samlet inn i Norsk medborgerpanel.
Høsten 2020 og våren 2021 gjennomførte Norsk forvaltningspanel (NFP) første runde i en rekke flere spørreundersøkelser, til et panel av forvaltningsansatte. Nå er de første resultatene her.
Professor i statsvitskap Lise Rykkja er med som einaste nordmann på Apolitical si liste over dei hundre akademikarane i verda som påverkar statsforvalting og regjering mest.
Fem år etter Helge Renås kartlegging av hvordan politiet vurderte politireformen, vil Chris Hagen Magnussen undersøke om noe har endret seg.

Sider