Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

At professorane Regine Paul og Lars Nyre er eineståande undervisarar har studentane visst lenge, men no har dei det svart på kvitt! Begge har no blitt meritterte til den gjeve tittelen «framragande undervisar».
Forrige uke leverte inntektssystemutvalget sin utredning til Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. I utvalget sitter blant annet Professor Anne Lise Fimreite, ved Institutt for politikk og forvaltning. Dette er noen av forslagene de kommer med.
I Norsk medborgerpanel har det blitt stilt spørsmål om EU-medlemsskap og tilstedeværelse av NATO i Øst Europa både før og etter Russlands invasjon av Ukraina. I dette korte Medborgernotatet har Endre Tvinnereim ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen studert disse dataene, og viser forskjellen før og etter den russiske invasjonen.
Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.
DIGSSCORE tilbyr i sommer muligheten til å motta et skrivestipend for mulige søkere til PhD som ønsker å forberede sitt forskningsdesign. Fristen for å søke er 28. Juni.
SV- fakultetets Studiekvalitetspris 2022 går til etter- og videreutdanningstilbudet EVU ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skifter navn til Institutt for politikk og forvaltning. – Det nye navnet gjenspeiler bedre bredden i fagområdene våre, sier instituttleder Lise H. Rykkja. Det engelske navnet blir Department of Government og endringene vil skje fra 1. august 2022.
Universitetslektor Johannes Førde med ny artikkel i International Journal of Public Administration.
3. mai organiserte Sampol og Admorg i fellesskap seminaret "Kappe – tips, tricks and experiences" for alle interesserte ph.d.-kandidater ved SV
Førsteamanuensis Endre Tvinnereim er hyppig sitert i FNs klimapanel sin siste rapport, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change".
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap søkjer nye seminarlederefor høsten 2022.
Boken "The Struggle for Inclusion" baserer seg i stor grad på data samlet inn i Norsk medborgerpanel.
Høsten 2020 og våren 2021 gjennomførte Norsk forvaltningspanel (NFP) første runde i en rekke flere spørreundersøkelser, til et panel av forvaltningsansatte. Nå er de første resultatene her.
Professor i statsvitskap Lise Rykkja er med som einaste nordmann på Apolitical si liste over dei hundre akademikarane i verda som påverkar statsforvalting og regjering mest.
Fem år etter Helge Renås kartlegging av hvordan politiet vurderte politireformen, vil Chris Hagen Magnussen undersøke om noe har endret seg.
Instituttet med fleire bidrag i festskrift til ære for Dag Ingvar Jacobsen
I samtale med den samfunnsvitenskapelige tidsskriften Stat & Styring forklarer Anne Lise Fimreite om Høyres reformbruk og hvilke utfordringer den nye regjeringen kan stå ovenfor.
Ragnhild Muriaas avsluttar prosjekt «Money Talks» med publisering i American Political Science Review og temanummer i International Political Science Review.

Sider