Hjem
Det humanistiske fakultet
spurveugleprisen 2016

Vinn-vinn med praksisemne

Studentene får erfaringer fra arbeidslivet mens arbeidsgiverne får bedre kjennskap til studentenes kvalifikasjoner.

illustration
PRAKSIS: Bymuseet i Bergen er en av praksisplassene som tilbys studentene på praksisemnet. Her fra Gamle Bergen Museum.

Hovedinnhold

Årets Spurveuglepris går til emnet «Praksis i arbeidslivet» for arbeidet med å knytte humanistisk utdanning tettere opp til arbeidslivet og å gi studenter nyttig arbeidserfaring.

– Takket være initiativ og entusiasme fra både vitenskapelig og administrativt ansatte har dette blitt et skikkelig vellykket emne, sier Jan Heiret, instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Gjennom emnet får studenter på fagene arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap, arbeidspraksis på et museum eller en kulturinstitusjon i bergensområdet, opptil 200 timer fordelt på 16 uker.

– Studentene blir mer bevisste på hvilken kompetanse de har, samtidig får vi synliggjort ovenfor aktuelle arbeidsgivere hva studenter med utdanning innen disse fagene kan tilføre dem, forteller Hans-Jakob Ågotnes. Han er førsteamanuensis i kulturvitenskap og har vært med å bygge opp og utvikle emnet.

Initiativet til emnet ble tatt som et direkte svar på UiB sitt uttalte mål om mer studentpraksis, og ble tilbudt første gang våren 2014. Erfaringene er gode og studentene er fornøyde:

– Å ta «Praksis i arbeidslivet» er det lureste jeg har gjort så langt i studiene mine.

– Dette har vært en svært lærerik opplevelse som jeg tror vil få en positiv innvirkning på min videre jobbkarriere.

– Jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap og erfaring etter å ha prøvd ut ting i praksis.

Museumssektoren er en aktuell sektor for studentene ved instituttet og emnet ble opprettet med utgangspunkt i et samarbeid med, og i samråd med, representanter fra museum på Vestlandet. I dag er både museum og kommuner blant praksispartnerne.

– Det faglige innholdet i praksisemnet blir knyttet opp til vertsinstitusjonen sin virksomhet, og studentene vi sender ut i praksis skal derfor bruke sine faglige tilnærminger til å arbeide med institusjonen sine problemer, sier Ågotnes.

– Det er flott å se hvordan studentene vokser når de får ansvar og blir vist tillit på arbeidsplassen. Det kan nok føles overveldende i de tilfellene de får frie tøyler til å løse oppgaver og jobbe med prosjekter – men så ser de at de takler det og at de utgjør en forskjell.