Hjem
Det humanistiske fakultet
Lektorutdanningen

Slik utdanner vi gode lærere

Sondre opplevde lektorutdanningen ved UiB som krevende da han begynte. Nå sørger han for at nye studenter kan lære av de som er kommet lengre i studieløpet.

Bilde av lektorstudent Sondre Kvamme utenfor HF bygget
NØKKELEN TIL SUKSESS: Sondre Kvamme er lektorstudent på femte året. Han mener nøkkelen til suksess som student er å etablere gode vennskap: Du trenger venner som du kan diskutere fag med, men det er minst like viktig å ha noen å dele både gleder og sorger med.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Sondre er student på femte året på lektorutdanningen. Han har valgt master i nordisk med fordypning i engelsk.  Med denne utdanningen kan han undervise i norsk og engelsk på ungdomsskole, videregående skole og i voksenopplæringen.

Den perfekte løsningen

Sondre bestemte seg tidlig for at han ville bli lærer. Han forteller at han har hatt noen gode lærere i løpet av livet, men at han også har møtt en del undervisere som har manglet evnen til å engasjere. Det var sistnevnte gruppe som gjorde han nysgjerrig på yrket.

– Jeg undret meg over hvordan det kan ha seg at noen velger læreryrket når de har så lite interesse for både undervisning og mennesker. Det er jo dette som gjør yrket så spennende og meningsfylt, mener Sondre.

Han ønsker å bli en omsorgsfull lærer som vil jobbe for å se hver enkelt elev.

– Det er viktig å skape et godt læringsmiljø som får elevene til å trives i timene. Da er det mye lettere å nå frem med det faglige. Jeg håper også at mitt engasjement for norsk og engelsk skal smitte over til elevene, sier Sondre.

Det var rådgiveren på videregående som fortalte han om muligheten for å bli lærer gjennom lektorprogrammet på UiB.

– Da jeg skjønte hvordan denne utdanningen var lagt opp, falt alt på plass for meg. Nå får jeg en masterutdannelse med mulighet for faglig fordypning i tillegg til lærerkompetanse. Det kunne ikke blitt mer perfekt for meg, forteller Sondre entusiastisk.

Hold ut – det bli lettere!

Sondre har aldri angret på at han begynte på lektorutdanningen, men innrømmer at overgangen fra videregående ble tøffere enn han var forberedt på.

– Lektorprogrammet kan være et krevende løp, spesielt de tre første årene. Nå som jeg er kommet på masterstudiet er det lettere. Mye av det vi lærer her er basert på de tre første årene, og jeg merker at jeg kan høste av grunnlaget jeg la på bachelor, sier Sondre. Han tror mye handler om at stoffet må modnes for at du skal kunne forstå hvordan teori og praksis henger sammen. Han råder derfor nye studenter til å ikke miste motet selv om det kan virke litt uoverkommelig i starten.

– Det kan høres kanskje banalt og selvsagt ut, men det er faktisk sånn at jo mer du studerer og fordyper deg desto lettere og gøyere blir det, smiler Sondre erfarent.

Opp og nedturer

Han understreker at selv om det er viktig å bruke tid på det faglige så er det minst like viktig å få plass et sosialt liv som student. I følge Sondre er det dette som er nøkkelen til suksess som student.

– Det er utrolig viktig med venner. Når det faglige er tungt og du strever med motivasjonen er det enda viktigere å ha det sosiale på plass. I noen perioder er det kanskje først og fremst samholdet med de andre studentene som får deg opp om morgenen, mener Sondre.

Han har selv erfart akkurat dette. Da han gikk på bachelor opplevde han i en periode at det ble vel hektisk. Da kom også følelsen av forventningspress.

– Jeg har valgt to fag som krever mye, og i den ene praksisperioden ble det veldig travelt. Jeg strevde med å holde tritt med undervisningsdelen i tillegg til å være praksisstudent. Når jeg tenker tilbake på det nå, ser jeg at jeg kanskje la litt for stort press på meg selv. Vi er her for å lære og det er viktig å ikke stille altfor høye krav til oss selv, sier Sondre.  

Kloke råd fra eldre studenter

For Sondre tok studiet en ny vending da han meldte seg inn i fagutvalget for lektorutdanningen. Fagutvalget er studentenes talerør, og bindeleddet mellom de ansatte og studentene.

– Det begynte med at læreren vår ønsket innspill på ulike saker og inviterte oss til å komme med både ris og ros. Jeg husker jeg rakk hånden i været og fortalte hva jeg syntes. Jeg må ha vært ganske tydelig, for etter timen kom hun som da var leder for fagutvalget bort til meg og spurte om jeg ville påta meg et verv. Det ble starten på en helt ny tilværelse for meg. Et fantastisk vendepunkt, smiler Sondre, som i dag er leder for fagutvalget.

Gjennom utvalget fikk han mange nye venner og spennende utfordringer. Studiehverdagen fikk kort og godt en ny mening. Han hadde spesielt stor nytte av å bli kjent med noen av de eldre studentene som han møtte gjennom fagutvalget.

– Det fine med å møte noen som er kommet noen hakk lengre enn deg selv er at du skjønner at du ikke er alene om å føle deg utilstrekkelig i blant. De forsikret meg om det jeg nå har erfart: at det går litt opp og ned, men at det blir lettere etterhvert, forteller Sondre. Som leder av fagutvalget har han derfor vært opptatt av å etablere møteplasser der nye og eldre studenter kan bli kjent.

Trygt og inkluderende miljø

Har du noen tips til kommende lektorstudenter?

– Det er mange ting å si, men kanskje først og fremst dette:

– Vi som tar lektorprogrammet inngår i et løp som varer i fem år. Det gir oss en mulighet til å bli godt kjent og bygge vennskap for livet. Kanskje møter du din fremtidige favorittkollega allerede her.  Det er også viktig å huske at selv om studiet kan virke overveldende i starten, så blir det lettere etterhvert. Spesielt hvis du jobber bra fra starten. 

– Så må du ikke glemme at det å være student handler om mer enn å lese. Du trenger venner som du kan glede deg til å møte hver dag. Studievenner som du kan diskutere fag med, og som du kan ha det gøy sammen med. Meld deg inn i studentorganisasjon hvis du synes det virker gøy, og delta for all del på sosiale aktiviteter. Her, som ellers i livet, er det viktig å ha noen å dele både sorger og gleder med.