Hjem
Det humanistiske fakultet
Lektorutdanningen

Lærer med master i bagasjen

– Jeg har lyst til å bli lærer men samtidig være spesialist på mitt fag. Med UiB sitt lektorprogram får jeg høy faglig kompetanse og flere valgmuligheter, sier Linn Eide Borge.

Bilde av lektorstudent Linn Eide Borge
TEORI OG PRAKSIS: – Jeg synes det er veldig gøy med praksis! Det er bra at vi får mulighet til å teste ut teorien fortløpende. Det har jo vist seg at teorien ikke alltid fungerer like godt i praksis, sier Linn og ler
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

­­­­­­Linn har studert ved UiB i halvannet år når vi treffer henne. Hun synes overgangen fra videregående til universitetet har gått fint, selv om det er mer travelt til tider.

Spesialist på eget fag

– Jeg vil si det er intenst, men gøy! Det er en helt annen verden å være student, men jeg merket fort at jeg hadde havnet på rett hylle. Jeg får mange faglige utfordringer og god oppfølging fra foreleserne, forteller Linn.

Linn har valgt lektorutdanning med master i tysk og fordypning i nordisk. Hun er godt fornøyd med sammensetningen av fag og synes hun har vært heldig med studievennene på kullet.

– Vi er en ganske liten gruppe studenter som tar tysk, men det er til gjengjeld en fin og sammensveiset gjeng, smiler Linn.

Hun valgte å bli lærer gjennom lektorprogrammet på UiB fordi hun får en solid faglig utdanning samtidig som den har spesielt fokus på tilpasset pedagogikk. 

Vil tenne en glød for tysk

– Jeg synes det er veldig interessant å lære hvorfor vi må ha en annen tilnærming når vi underviser i et fremmedspråk. Vi lærer ulike språk på forskjellige måter. Mye handler om hvor mye vi har vært eksponert for et språk når vi begynner å lære det.

Linn forklarer hvordan hun bruker ulike pedagogisk opplegg avhengig av hvilket fag hun skal undervise i. Hun forklarer at det er stor forskjell på å undervise i norsk og engelsk sammenlignet med å lære elever et språk de ikke har kjennskap til fra før.

– De fleste som velger tysk på ungdomsskolen stiller som regel på nullnivå og med blanke ark. Det er nettopp dette som er så gøy med å undervise i tysk. Jeg får muligheten til å legge et grunnlag helt fra start. Tenne en glød for faget og vise dem hvor gøy det er når du skjønner mer av hvordan språket er bygget opp, sier Linn entusiastisk.

Hun har allerede prøvd seg som lærer i praksis på både ungdomsskole og i videregående.

Hvordan har det vært å ha praksis?

– Jeg synes det er veldig gøy med praksis! Det er bra at vi får mulighet til å teste ut teorien fortløpende. Det har jo vist seg at teorien ikke alltid fungerer like godt i praksis, sier Linn og ler.

Unik og spennende jobb

Hun synes det er spennende å undervise elever i ungdomsskolen.

– Det er en alder hvor det skjer mye. Motivasjonen skifter mye hos den enkelte og det er mange ting som er viktigere enn skole i den alderen. Det husker jeg veldig godt fra da jeg gikk der selv. Samtidig er det mange som har lyst til å lære og er engasjert i det faglige. Som lærer må jeg forholde meg til mange ulike situasjoner. Det kan være utfordrende i blant, men det er også dette som gjør lærerjobben så unik og spennende, mener Linn.

Når hun har vært ute i praksis har hun sett hvor mye samspillet i klassen har å si for undervisningen.

– Det er fascinerende å se at to klasser på samme skole kan gi så ulik respons på samme undervisningsopplegg, sier Linn som har testet nettopp dette da hun hadde praksis.

– Vi fikk i oppgave å undervise to klasser i norsk språkhistorie. Timen var på 45 minutter. I den ene klassen kom vi ikke gjennom opplegget vi hadde laget, og i den andre ble vi ferdig på 15 minutter. Det var en ganske interessant øvelse, sier Linn.

Streng, men snill

Hun synes det er kjekt at praksisen er lagt opp på en måte der de jobber to og to. Det gjør det tryggere i starten samtidig som du har noen å diskutere med.

– Det er jo ikke bare, bare å komme ut i praksis de første gangene. Vi er jo ikke så mye eldre enn elevene og ikke alltid så «høy i hatten» heller, smiler Linn. Hun tenker mye på hvilken lærer hun vil være.

– Det handler om å finne sin identitet som lærer, og det tar nok litt tid. Jeg ser også for meg at den vil endre seg i takt med at jeg får mer erfaring og blir tryggere på meg selv i rollen.  Men akkurat nå tenker jeg at jeg ønsker å være en lærer som gjør undervisningen gøy selv for de som ikke er så interessert i skolearbeid. Målet må være å finne en balanse mellom å være streng og samtidig snill. Det trenger jo ikke være en motsetning i det, smiler Linn.

Med master i bagasjen

Gjennom praksisperiodene har hun fått jobb som tilkallingsvikar på en ungdomsskole.  

– Det er veldig gøy og fint fordi jeg kan tjene litt penger samtidig som jeg bygger meg opp erfaring til jeg skal ut i jobb, sier Linn.

Hun har først og fremst valgt sin fagkombinasjon ut fra interesse, men er også bevisst i forhold til at dette gjør henne ettertraktet på arbeidsmarkedet.

– Jeg ser absolutt for meg at jeg skal jobbe som lærer når jeg er ferdig utdannet. Samtidig synes jeg det er betryggende å vite at jeg har valgt en utdannelse som også åpner for andre yrkesmuligheter.  Jeg tror jeg kommer lenger som lærer med en master i bagasjen, sier Linn.