Hjem
Institutt for informatikk
Finansiering

Relevante finansieringskilder

På denne nettsiden finner du en oversikt over både UiB-interne og eksterne finansieringskilder som er relevante for Institutt for informatikk. Det er viktig at instituttet er informert om alle søknader.

Du finner en oversikt over kommende utlysninger i denne filen. Listen oppdateres månedlig.

EU Horisont 2020

  • Excellent Science: European Research Council (ERC), Marie-Sklodowska-Curie Actions
  • Societal Challenges: LEIT-ICT (Leadership in enabling and industrial technologies - Information and Communication Technologies), SC1 (Health, demographic change and well-being), SC3 (Secure, Clean and Efficient Energy), SC4 (Smart, Green and Integrated Transport), SC6 (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies), SC7 (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens), Spreading Excellence and Widening Participation
  • European AI On Demand Platform and Ecosystem (AI4EU)
  • Innovative Medicines Initiative (IMI)

For å se på åpne og planlagte utlysninger, åpn H2020-søknadsportalen og velg det ønskete programmet.

Instituttet arbeider tett sammen med BOA-teamet som har særskilt kunnskap om EU sitt åttende rammeprogram (H2020). Se på relevante lenker på høyre siden eller ta kontakt med Stefanie Meyer om du har spørsmål.

Det jobbes for tiden med å utvikle det 9. rammeprogrammet, Horisont Europa. Dere kan finne mer informasjon om programmet og bakgrunnen på disse nettsidene: Horisont Europa og EU budsjettet for fremtiden.

I tillegg jobber EU med å lage det første Digital Europe programmet (som bygger på Digital Single Market strategien som er blant kommisjonens top 10 prioriteringer for 2015-2019). Dere kan finne litt mer informasjon om den digitale transformasjonen 2021-2027 ved å følge lenken.

Forskningsrådet (NFR)

Aktuelle og planlagte utlysninger blir publisert på Forskningsrådets nettside. Relevante programmer er for eksempel FRIPRO, IKTPLUSS, Nasjonale Forskerskoler, Sentre for Fremragende Forsking (SFF), Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), INFRASTRUKTUR, NÆRINGSPHD, OFFPHD, HAVBRUK2 og andre.

Instituttet arbeider tett sammen med BOA-teamet som har særskilt kunnskap om NFR sine store programmer SFF, SFI og INFRASTRUKTUR. Se på relevante lenker på høyre siden eller ta kontakt med Stefanie Meyer om du har spørsmål.