Hjem
Institutt for informatikk
Finansiering

Relevante finansieringskilder

På denne nettsiden finner du en oversikt over både UiB-interne og eksterne finansieringskilder som er relevante for Institutt for informatikk. Det er viktig at instituttet er informert om alle søknader.

Hovedinnhold

Du finner en oversikt over kommende utlysninger i denne filen. Listen oppdateres månedlig.

EU Horisont Europa

For å se på åpne og planlagte utlysninger, åpn søknadsportalen og velg det ønskete programmet.

Instituttet arbeider tett sammen med BOA-teamet som har særskilt kunnskap om Horisont Europa. Se på relevante lenker på høyre siden eller ta kontakt med Stefanie Meyer om du har spørsmål.

For litt mer generelt informasjon om programmet, følg disse lenkene: Horizon Europe (EU nettside), Horisont Europa (NFR nettside).

Forskningsrådet (NFR)

Aktuelle og planlagte utlysninger blir publisert på Forskningsrådets nettside. Instituttet arbeider tett sammen med BOA-teamet som har særskilt kunnskap om NFR sine store programmer SFF, SFI og INFRASTRUKTUR. Se på relevante lenker på høyre siden eller ta kontakt med Stefanie Meyer om du har spørsmål.