Hjem
Institutt for informatikk
Disputasdato

Disputas : Martha Norberg Hovd

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Studies on the Security of Selected Advanced Asymmetric Cryptographic Primitives"

Opponenter:

  1. Førsteamanuensis Anamaria Costache, Department of Information Security and Communication, NTNU
  2. Dr. Pascal Paillier, CryptoExperts, Frankrike

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Nikolay Stoyanov Kaleyski

Disputasleder

Førsteamanuensis Uwe Egbert Wolter

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.