Hjem
Institutt for informatikk
Universitetsdemokrati

Valg av instituttrådsrepresentanter 2024

I 2024 er det valg for gruppene B (midlertidige vit.ans) og D (studenter) til instituttrådet til II. Kandidater kan foreslås til 18. mars.

Valgurne
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Selve valget, altså stemmegivingen, vil pågå i perioden 22. til 24. mai, og representantene velges inn for perioden 01.08.2024-31.07.2025.

Det skal velges representanter til følgende grupper:

  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte
  • Gruppe D: Studenter

I gruppe B skal det velges 1 ordinær representant og 2 vararepresentanter.

I gruppe D skal det velges 2 ordinære representanter og 4 vararepresentanter.

Hvordan fremme forslag til medlemmer 

  • forslaget må være skriftlig (se skjema på bunnen av siden).
  • forslaget må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. (gruppene B og D utgjør hver sin valgkrets). Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • de foreslåtte kandidatene må være valgbare (ha stemmerett).
  • foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • forslaget må ha kommet inn innen 18. mars kl. 12.00
  • Forslagene sendes pr epost til Valgstyret v/sekretær Gry Parker og lokal kontakperson Evita Uglum.

Manntall

Manntall for ansatte: https://manntall.app.uib.no/ansatt/
Mantall for studenter: https://manntall.app.uib.no/student/

Hvis du er stemmeberettiget, men ikke finner deg selv i manntallet: meld fra ved å kontakte valgstyret@uib.no.