Hjem
Institutt for informatikk
Disputasdato

Disputas : Roberto Parisella

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"On a New, Efficient Framework for Falsifiable Non-interactive Zero-Knowledge Arguments"

Opponenter:

  1. Førsteamanuensis Carla Ràfols, Pompeu Fabra University
  2. Senior forsker Daniel Slamanig, Austrian Institute of Technology

Leder av komiteen

Professor Sondre Rønjom

Disputasleder

Førsteamanuensis Chunlei Li

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.