Hjem
Institutt for informatikk
News

Har skrevet under viktig avtale om forvaltning av biovitenskapelige forskningsdata

Ni norske naturvitenskapelige infrastrukturer har inngått en strategisk avtale om forskningsdata. Samarbeidet tar sikte på å revolusjonere forvaltningen og utvekslingen av biovitenskapelige data i Norge.

Sushma Grellscheid (Head of Node) and Korbinian Bösl (RDM coordinator)
Korbinian Bösl (Forskningsdatakoordinator) og Sushma Grellscheid (Nodeleder) jobber i ELIXIR Norway, med kontor i Computational Biology Unit i Institutt for Informatikk
Foto/ill.:
Randi H. Eilertsen

Hovedinnhold

13.11.2023 signerte ni norske forskningsinfrastrukturprogrammer en avtale om etablering av et langsiktig samarbeid som tar sikte på å revolusjonere forvaltningen og utvekslingen av biovitenskapelige data i Norge.

Biovitenskapelig forskning spiller en sentral rolle i å forme samfunnet og påvirker i stor grad nøkkelsektorer i norsk økonomi, inkludert den vitale akvakulturnæringen. Den globale COVID-19-pandemien understreket ytterligere den kritiske betydningen av å sikre at forskningsdata, som omfatter felt innen biologi og medisin, overholder prinsippene om å være finnbar, tilgjengelig, interoperabel og gjenbrukbar (FAIR), samtidig som juridiske og personvernforpliktelser respekteres.

Med dette visjonære initiativet forpliktet de deltakende infrastrukturene seg til det høyere målet om å forbedre eksisterende prosesser for å lette sømløs publisering av forskningsdata fra norske studier til pålitelige FAIR-databaser. Denne bestrebelsen omfatter ikke bare forskningsdata, men strekker seg også til de forskjellige verktøyene og metodene som brukes for å behandle og analysere disse uvurderlige datasettene. Ved å gjøre disse ressursene lett tilgjengelige sammen med dataene, tar partnerne sikte på å gjøre vitenskapelige studier mer reproduserbare, og fremme et klima som bidrar til bedre informert gjenbruk og gjenbruk av data.

Samarbeidssatsingen ledes av ni forskningsinfrastrukturer med noder ved norske universiteter og universitetssykehus og uavhengige FoU-organisasjoner. Til sammen representerer disse institusjonene flertallet av forskningsinfrastrukturer innenfor det spirende feltet Life Science i Norge. Deres etablerte bånd med europeiske overordnede organisasjoner sikrer en direkte og vidtrekkende effekt. I tillegg forblir initiativet åpent og inkluderende, og ønsker nye partnere, forskningsinfrastrukturer og individuelle forskningsprosjekter med betydelige databehandlingskomponenter velkommen.

Dette fremtidsrettede initiativet bygger på den uvurderlige erfaringen, ekspertisen og nettverkene som ble dyrket under BioMedData-prosjektet. Koordinert av ELIXIR Norge, er BioMedData planlagt for formell nedleggelse våren 2024. Med signeringen av denne betydningsfulle strategiske avtalen er partnerne helhjertet forpliktet til å bevare og utvide det eksisterende BioMedData-nettverket. Dette inkluderer den vitale Life-science Research Data Management (RDM) Group, som utvider sin rekkevidde til sentrale interessenter som universitetsbiblioteker.

Koordineringen av dette banebrytende initiativet faller inn under det dyktige forvalterskapet til ELIXIR-Norway, den norske avdelingen av den europeiske mellomstatlige organisasjonen og ESFRI Research Infrastructure dedikert til biomolekylære data.

Sushma Grellscheid, leder for Node ELIXIR Norge:

"Jeg er begeistret over å være vitne til dette historiske samarbeidet mellom ni naturvitenskapelige forskningsinfrastruktur-programmer i Norge. Denne strategiske avtalen betyr ikke bare vår kollektive forpliktelse til å fremme feltet, men viser også vårt engasjement til å gjøre forskningsdata virkelig FAIR. Det fremmer reproduserbarhet og åpner dører til transformative funn til nytte for samfunnet. Sammen setter vi en ny standard for datahåndtering innen biovitenskap, og sikrer at Norge forblir i første linje av banebrytende forskning."

Nenitha C. Dagslott, Seniorrådgiver Norges Forskningsråd:

"Norges Forskningsråd ønsker velkommen til forpliktelsen og samarbeidet mellom de Norske livsvitenskapsinfrastrukturene beskrevet i "Joint Strategic Statement of Norwegian Life Science Research Infrastructures on Research Data Management"

Denne strategiske felleuttalelsen reflekterer dedikasjonen og visjonen til disse infrastrukturene for å fremme livsvitenskap og datahåndtering i Norge. Vi støtter infrastrukturene i denne uttalelsen, som er viktige intiativ støttet av Norges Forskningsråd som bringer sammen flere konsortium av viktige interresenter i denne disiplinen. Målet med å promotere forskningsdatahåndtering og å søke ut samarbeid på et nasjonalt og europeisk nivå samsvarer godt med vår visjon om å fremme banebrytende forskning, åpen vitenskap og radikal innovasjon.

I tillegg til de nasjonale bidragene, oppfordrer vi til innretting til andre relevante, internasjonale initiativ, som European Open Science Cloud. Vi ser fram til bidragene som dukker opp fra dette dedikerte arbeidet med å utvikle livsvitenskap og forskningsdatahåndtering i Norge sammen med en bredere innsats for å promotere datahåndtering, tilgjengelighet og samarbeid over grenser og mellom forskningsmiljø."

For spørsmål fra media, vennligst kontakt:

Ingeborg Winge, Node koordinator ELIXIR Norway  Ingeborg.Winge@uib.no +47 47271426

Relevante lenker: 

Om Partnerne

BioMedData er et forskningsinfrastruktur prosjekt. Prosjektet ble etablert i 202 som et samarbeid mellom 11 norske biovitenskaplige infrastrukturer innen genomikk,  molekylær epidemiologi, proteomikk, bildeanalyse, biodiversitet, biobanker, Krystallografi, nuclear magnetic resonance og små molekyl screening. BioMedData er støttet av Norges Forskningsråd og vil fortsette fram til våren 2024. BioMedData har bygget et nasjonalt nettverk av databehandlings eksperter på tvers av disse infrastrukturene, som fremmer og tilrettelegger for tjenester som er profesjonalisert og harmoniserer med FAIR data behandling overfor brukerene av partnerinfrastrukturene.

Avtalen er signert av:  ELIXIR Norway, det National Network of advanced Proteomics InfrastructureNOR-Openscreen, detNorwegian Advanced Light Microscopy Imaging NetworkNorwegian Molecular Imaging Infrastructure, det Norwegian NMR (Nuclear Magnetic Resonance) Platform 2, NorSeqGBIF Norway  og DiSSCo Norway