Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskergrupper

Forskergruppene ved LLE er viktige arenaer for fagfelleskap, tverrfaglig samarbeid og prosjektutvikling, og spiller en sentral rolle for integrering av stipendiater og yngre forskere i fagmiljøene. Gruppene er forskerstyrte enheter som er i stadig endring. Ved LLE er følgende grupper nå aktive.

Hovedinnhold