Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: Klima, atmosfære og havfysikk

Hva jobber meteorologer og oseanografer med?

Som oseanograf jobber man med å beskrive havet og havets fysiske eller kjemiske egenskaper. Meteorologer arbeider med å lage værprognoser basert på analyser av atmosfæren.

Hovedinnhold

Med fullført bachelorgrad i klima- atmosfære- og havfysikk har man et svært godt grunnlag til å bygge videre på et masterstudium i blandt annet meteorologi og oseanografi. Da vil det finnes arbeidsmuligheter innen forskning, offentlig forvaltning, konsulentbrasjen, utdanningsinstitusjoner og flere andre sektorer.

Oseanografer benytter seg av matematiske metoder, fysikk og teknologi til å studere vannets egenskaper, og levere tjenester for enn rekke fagområder. Vannlige arbeidsoppgaver er innenting av målinger, analyse av data, simulering av variabler i havet, utvikling og bruk av modeller, og overvåkning av miljøet i havet.

Meteorologer lager spesialiserte værprognoser til bruk for lufttrafikk, offshore-bransjen og blandt vanlige folk. Værvarslene kan inneholde informasjon om lufttemperatur, nedbør, vind, bøler og mye mer, og brukes derfor i flere sektorer. Noen meteorologer arbeider også med klimaforskning og annen nyttig forksning og utvikling innen meteorologi.

Tidligere studenter forteller om sin jobb