Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Veiledningsavtale for masterstudiet

Veiledningsavtale for masterstudiet ved MN-fakultetet (Masteravtale)

I begynnelsen av masterstudiet skal du inngå en veiledningsavtale med din veileder og instituttet. Alle forskrifter og retningslinjer som danner rammen rundt masterstudiet finner du på denne siden.

Hovedinnhold

Student og veileder(e) må sette seg inn i de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for veiledning, gjennomføring (forsinkelser, deltid, permisjon, osv), opphavsrett, etiske retningslinjer og andre forhold knyttet til mastergradsstudiet.

På denne siden finner du lenker til viktige og relevante sider om:

Kildebruk, sitering og hjelpemidler

Ved å signere veiledningsavtalen bekrefter studenten å kjenne til informasjon om hjelpemiddel ved eksamen og om kildebruk og sitering, og hvilke konsekvenser feil bruk av dette kan innebære. Mer informasjon på følgende nettsider:

Avtale med ekstern arbeidsplass

Når masteroppgaven skal gjøres i samarbeid med en bedrift eller med annen virksomhet utenfor UiB, må det inngås en samarbeidsavtale mellom instituttet ved UiB og den eksterne virksomheten. Denne avtalen skal ivareta studentens rettigheter, og beskriver universitetets og den eksterne virksomheten sine rettigheter og plikter knyttet til masteroppgaven. 

Avtalen fylles ut i samråd med veileder.

Publisering/Tilgjengeliggjøring av masteroppgaven

Masteroppgaver er et viktig bidrag til norsk forskning, og UiBs policy er at forskning skal være åpent tilgjengelig. UiB oppfordrer alle masterstudenter til å publisere oppgaven sin i BORA (det åpne forskningsarkivet ved UiB).

Du kan godta å publisere oppgaven din i BORA når du leverer den til vurdering i Studentweb. Både veileder og student må samtykke til publisering av oppgaven (§ 10 i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet). Du kan også velge å gjøre oppgaven tilgjengelig på et senere tidspunkt eller du kan trekke oppgaven fra BORA, dersom det ikke er mulig å gjøre den tilgjengelig for en periode, f.eks. på grunn av pågående forskningsprosjekter.