Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
HMS

Geofysisk institutt får MatNats HMS-pris for 2021

I en komplisert flytteprosess har god planlegging og risikoforståelse ført til gode resultater.

HMS-prisen 2021
PRISVINNERE: Prisen ble delt ut av dekan Gunn Mangerud (t.v). Fra Geofysisk institutt: Instituttleder Tor Eldevik, overingeniør Anak Bhandari (vara verneombud), senioringeniør Tor de Lange (HMS-koordinator) og administrasjonssjef Kristin Kalvik.
Foto/ill.:
Christel Krossøy/UiB

Hovedinnhold

MatNat-fakultetets komite har drøftet flere gode prosjekter og tiltak som har vært gjennomført under krevende forhold under pandemien, men bet seg merke i det systematiske arbeidet som Geofysisk institutt har stått bak i en komplisert fase med rehabilitering av bygg, flytting av medarbeidere, opprydding i gamle kjemikalier og vitenskapelige utstyr og en rekke andre forhold.

Komiteen har bestått av hovedverneombud Ann-Elise Olderbakk Jordal, dekan Gunn Mangerud, fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo og HMS-koordinator Christel Krossøy.

Her er begrunnelsen:

"En enstemmig komite har vedtatt å tildele HMS-prisen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for 2021 til Geofysisk institutt. Instituttet beskriver i sin søknad gode flytteprosesser med tanke på fysiske sikkerhetstiltak, trygge arbeidsrutiner, og kartlegging og håndtering av kjemikalier.

I tillegg har instituttet klart å ivareta et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima med jevnlige sosiale aktiviteter for trivsel og integrering. Dette er viktige og gode tiltak i det daglige HMS-arbeidet som har stor overføringsverdi til andre institutter på fakultetet, spesielt med tanke på at vi nå skal i gang med Nygårdshøyden sør.

Komiteen har lagt stor vekt på at Geofysisk institutt har klart å holde fokus på HMS gjennom tunge flytteprosesser over en lang periode."