Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Det kan være skadelig å sole seg etter overgangsalderen

For mye UV-stråling har vist seg å ha en negativ påvirkning på nivået av østrogen hos kvinner etter overgangsalderen. Det kan gi flere uheldige helsekonsekvenser.

Woman with sunglasses looking up in the sky
Ti til femten minutter i solen er nok til å dekke dagsbehovet for D-vitamin. F
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Østrogennivået i kroppen er viktig for kvinners helse. Østrogen bidrar til bedre sårheling, og et sunt og stabilt skjelett, for eksempel.

– Etter overgangsalderen synker østrogennivået, og man ser økningen av andre hormoner, såkalte gonadotropider, forteller Kai Triebner ved Klinisk institutt 2.

Han har i flere år studert hva som skjer med kvinners hormonnivå etter overgangsalderen, hva som påvirker hormonnivåene og hvor tidlig kvinner kommer i overgangsalderen.

Forskningen har blant annet vist at kvinner etter overgangsalderen også har betraktelig dårligere lungehelse og at tilgang til grøntområder utsetter overgangsalderen.

Nylig har de sett på hvordan UV-stråling påvirker nivået av østrogen og gonadotropiner. Artikkelen er publisert i Maturitas.

Mye sol kan gi økt risiko for helseproblemer

Kai Triebner og teamet har undersøkt 580 kvinner etter overgangsalderen over deler av Vest-Europa gjennom European Community Respiratory Health Survey (ECRHS).

Ved hjelp av satelittdata har de beregnet hvor mye UV-stråling de har vært utsatt ut ifra bosted. De har også bedt kvinnene oppgi hvor mye de er i solen, hvilke deler av kroppen som er eksponert og om de bruker solkrem.

– Basis for modellen er en studie fra ISGlobal i Barcelona hvor man har registrert UV-stråling hos noen via et halskjede, forteller Triebner

Dette har resultert i en modell som har gitt forskerne et ganske nøyaktig anslag av hvor mye UV-stråling hver enkelt av deltagerne har vært utsatt for. De tok også mål av hormonnivåene, og satte dette opp mot eksponering for solen en måned i forveien.

De fant at de at de som var utsatt for mye sollys hadde lavere nivåer av østrogen og mer gonadotropiner i blodet enn de som var utsatt for mer moderate mengder. Det kan føre til helseproblemer:

–  Et lavt nivå av østrogen og et høyt nivå av de andre hormonene, viser seg å ha en negativ effekt på risikoen for benskjørhet, hjerte- og karsykdommer og utviklingen av demens, blant annet, forteller Triebner.

– Bruk solkrem! 

Kvinnene som var inkludert i studien var fra både Danmark, Norge, Sverige, Island, Frankrike og Spania, altså et slags tverrsegment av Vest-Europa. I studien ekskluderte de blant annet de som gikk på hormonpreparater.

Bosted viste seg å ha lite å si på nivåene av hormoner i blodet:

– De som bor i Spania, for eksempel, har mer sol enn de som bor i Norge, men i Madrid går man ikke ut i solen midt på dagen. I Bergen, derimot, slikker man gjerne sol snart man har mulighet, sier Triebner.

Forskeren sier at studien viser at man må være ekstra forsiktig med solen. Samtidig så er solskinn viktig for oss, fordi det gir et viktig tilskudd av D-vitamin, som vi trenger for å holde oss friske:

– Hvor mye sol som er nok for å opparbeide seg nok D-vitamin på en dag, varierer fra person til person, og fra bosted til bosted. Som en tommelfingerregel som holder det med omtrent 10-15 minutter i solen med underarmer og ansikt eksponert, Triebner.

Etter dette er det lurt å ha solkrem på, uavhengig av om man blir lett blir solbrent eller ikke:

– Blir du solbrent er du allerede langt over det anbefalte nivået av soleksponering, og har dessuten økt risiko for å utvikle føflekkreft, minner forskeren oss på.

– Har bare dyppet tåa i vannet

Denne måten å undersøke effekt av UV-stråling på, er nokså unik, forteller Triebner:

– Per i dag finnes det ingen lignende studie som undersøker dette slik i detalj, bekrefter han.

Ifølge ham så har man bare så vidt begynt å se på hvilken effekt UV-stråling har på kvinners hormonnivåer. Det forskerne har sett er en assosiasjon mellom dosen av UV-stråling etter overgangsalder og hormonnivåer. De vet ikke hvilken effekt UV-stråling har på yngre kvinner, for eksempel:

– Kan UV-stråling virke inn på hvor tidlig eller sent man kommer i overgangsalderen? Det er en mulighet for at UV-stråling har en positiv innvirkning på kvinner tidligere i livet. Vi forskere har bare "dyppet tåa i vannet" for å se om det er en assosiasjon mellom UV-stråling og hormonnivå etter overgangsalderen. Det er mye vi ennå ikke vet, sier Triebner.  

Les artikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378512220304655

Saken er også omtalt i Bergens Tidende.