Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Tildelinger fra fakultetets forskningsfond 2022

Kunngjøring av tildelte midler fra vinterens søknadsrunde.

mynter i stabel
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Høsten 2021 ble det lyst ut midler fra flere av forskningsfondene tilknyttet fakultetet. Det var anledning å søke flere av fondene samtidig.

Tildelingene er gitt både til studenter, stipendiater, postdoktorer og fast vitenskapelige ansatte, og midlene er gitt både som reisestøtte og driftsmidler. Pengene fra fondene er et godt og bredt bidrag til forskningen ved fakultetet!

Oversikt over tildelingene finner du i tabellene under.

Siden vil bli oppdatert med tildelinger fra øvrige fond og legater så snart disse er klare:

  • Gerda Meyer Nyquist Guldbrandson & Gerdt Meyer Nyquists legat
  • Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning
  • Hjertefondet

Vi gratulerer med tildelingene!

Andre UiB-tildelinger 2022

Tildelinger fra Meltzer: https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Tildelinger fra Bergen Universitetsfond: https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond

Tildelinger fra Olsens legat: https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat

Meltzerfondets egne stipender til studenter og stipendiater er lagt ut på Meltzerfondets egne nettsider: https://meltzerfondet.w.uib.no/

Det alminnelige medisinske forskningsfond

Det ble tildelt kr 365 000,- fra Det alminnelige medisinske forskningsfond ved UiB til følgende søkere:

Navn

Institutt

Tildelt beløp

Bredrup, Cecilie

Klinisk institutt 1

60 000

Costea, Daniela Elena

Klinisk institutt 1

60 000

Jellas, Khadija El

Klinisk institutt 1

60 000

Karlsen, Tine Veronica

Institutt for biomedisin

50 000

Kursula, Inari

Institutt for biomedisin

60 000

Nwakwuo, Ifunanya

Institutt for biomedisin

10 200

Truskewycz, Adam Leo

Institutt for biomedisin

49 001

Vedøy, Oda Barth

Klinisk institutt 2

15 799

Sum

 

365 000

Legat til forskning av kreftsykdommer ved UiB

Det ble tildelt kr 278 758,- fra Legat til forskning av kreftsykdommer ved UiB til følgende søkere:

Navn

Institutt

Tildelt beløp

Bredin, Hanna Kosberg

Klinisk institutt 2

28 000

Dongre, Harsh

Klinisk institutt 1

55 800

Hjelmeland, Marta Espevold

Institutt for biomedisin

20 000

Lepland, Johanna

Institutt for biomedisin

12 066

Lien, Hilde Eide

Klinisk institutt 2

28 382

Reikvam, Håkon

Klinisk institutt 2

75 000

Sulen, Andre

Klinisk institutt 2

34 000

Tandaric, Luka

Klinisk institutt 2

25 510

Sum

 

278 758

Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken

Det ble tildelt kr 7 125,- fra Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken til følgende søker:

Navn

Institutt

Tildelt beløp

Benestad, Merete Røineland

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

7 125

Sum

 

7 125