Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Tildelinger fra fakultetsspesifikke stiftelser og Meltzerfondet 2023

Kunngjøring av tildelte midler fra vinterens søknadsrunde.

mynter i stabel
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Januar 2023 ble det lyst ut midler fra flere av de fakultetsspesifikke stiftelsene tilknyttet Det medisinske fakultet, samt øvrige stiftelser tilknyttet UiB.

Tildelingene er gitt både til studenter, stipendiater, postdoktorer og fast vitenskapelige ansatte, og midlene er gitt både som reisestøtte og driftsmidler. Pengene fra stiftelsene er et godt og viktig bidrag til forskningen ved fakultetet!

Oversikt over tildelinger for 2023 finner du i tabellene nederst på siden.

Siden vil bli oppdatert med tildelinger fra øvrige stiftelser så snart disse er klare:

  • Gerda Meyer Nyquist Guldbrandson & Gerdt Meyer Nyquists legat
  • Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning
  • Hjertefondet

Vi gratulerer med tildelingene!

Andre UiB-tildelinger blir offentliggjort på følgende sider:

Tildelinger fra Bergen Universitetsfond: https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond

Tildelinger fra Olsens legat: https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat

Meltzerfondets egne stipender til studenter og stipendiater: https://meltzerfondet.w.uib.no/

Øvrige tildelinger fra Meltzer (også gjengitt på denne siden): https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Det alminnelige medisinske forskningsfond

Det ble tildelt kr 365 000,- fra Det alminnelige medisinske forskningsfond ved UiB til følgende søkere:

NavnInstituttTildelt beløp

Cramariuc, Dana

Klinisk institutt 2

24 700

Harris, Anna Helena Erlandsson

Klinisk institutt 2

40 000

Kaminska, Marta

Klinisk institutt 2

40 000

Kursula, Inari

Institutt for biomedisin

76 720

Kuznetsova, Ksenia

Klinisk institutt 2

32 580

Melberg, Andrea

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

65 000

Skrede, Silje

Klinisk institutt 2

17 000

Teigen, Knut

Institutt for biomedisin

30 000

Vaudel, Marc

Klinisk institutt 2

39 000

Sum 365 000

 

Legat til forskning av kreftsykdommer ved UiB

Det ble tildelt kr 331 242,- fra Legat til forskning av kreftsykdommer ved UiB til følgende søkere:

Navn

Institutt

Tildelt beløp

Brekke, Ranveig Seim

Klinisk institutt 1

17 500

Costea, Daniela Elena

Klinisk institutt 1

33 790

Dongre, Harsh

Klinisk institutt 1

47 276

Fjeld, Karianne

Klinisk institutt 1

30 000

Gjerde, Christiane Helgestad

Klinisk institutt 2

16 898

Hjelmeland, Marta Espevold

Klinisk institutt 2

10 000

Krakstad, Camilla

Klinisk institutt 2

25 000

Mesquita, Angela Sofia Geros

Klinisk institutt 2

16 587

Myklebost, Ola

Klinisk institutt 2

72 276

Schuster, Cornelia

Klinisk institutt 2

40 000

Tandaric, Luka

Klinisk institutt 2

21 915

Sum

 

331 242

 

Meltzerfondet

Det ble tildelt kr 475 516,- fra Meltzer til vitenskapelige reiser til følgende søkere:

Navn

Institutt

Tildelt beløp

Berg, Hege Fredriksen

Klinisk institutt 2

19 500

Bratteberg, Magnus Holmøy

Institutt for klinisk odontologi

26 500

Brenk, Ruth

Institutt for biomedisin

27 000

Bruvik, Frøydis Kristine

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

19 670

Cimpan, Mihaela Roxana

Institutt for klinisk odontologi

15 020

Dankel, Simon E Nitter

Klinisk institutt 2

24 000

Dierkes, Jutta

Klinisk institutt 1

19 500

Herfindal, Lars

Klinisk institutt 2

19 000

Husebye, Eystein Sverre

Klinisk institutt 2

27 000

Lied, Gülen Arslan

Klinisk institutt 1

24 500

Lønnebakken, Mai Tone

Klinisk institutt 2

17 000

Molven, Anders

Klinisk institutt 1

19 500

Nikolaienko, Oleksii

Klinisk institutt 2

16 200

Oftedal, Bergithe Eikeland

Klinisk institutt 2

20 880

Pedersen, Line

Institutt for biomedisin

30 000

Rosén, Annika

Institutt for klinisk odontologi

21 778

Sivakumaran, Dhanasekaran

Klinisk institutt 2

25 000

Strømland, Øyvind

Institutt for biomedisin

24 000

Tangvik, Randi Julie

Klinisk institutt 1

38 228

Thorsen, Frits Alan

Institutt for biomedisin

23 740

Wiig, Helge

Institutt for biomedisin

17 500

Total

 

475 516

 

Det ble tildelt kr 450 000,- fra Meltzer til forskningstermin til følgende søkere:

Navn

Institutt

Tildelt beløp

Johansson, Stefan

Klinisk institutt 2

150 000

Martinez, Aurora

Institutt for biomedisin

150 000

Mydel, Piotr

Klinisk institutt 2

150 000

Sum

 

450 000

 

Det ble tildelt kr 275 000,- fra Meltzer til arrangementsstøtte til følgende søkere:

Navn

Institutt

Tildelt beløp

Costea, Daniela Elena

Klinisk institutt 1

75 000

Midtbø, Helga Bergljot

Klinisk institutt 2

50 000

Schei, Edvin

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

75 000

Vaudel, Marc

Klinisk institutt 2

75 000

Sum

 

275 000

 

Det ble tildelt kr 1 160 000,- fra Meltzer til forskningsmidler til følgende søkere:

Navn

Institutt

Tildelt beløp

Aksnes, Henriette

Institutt for biomedisin

80 000

Dankel, Simon E Nitter

Klinisk institutt 2

80 000

Dongre, Harsh

Klinisk institutt 1

70 000

Fernandez, Manuel Carrasco

Klinisk institutt 1

70 000

Hanevik, Kurt

Klinisk institutt 2

80 000

Harris, Anna Helena Erlandsson

Klinisk institutt 2

80 000

Kaminska, Marta

Klinisk institutt 2

100 000

Kursula, Inari

Institutt for biomedisin

100 000

Lianto, Priscilia

Institutt for biomedisin

40 000

Margiotta, Azzurra

Institutt for klinisk odontologi

80 000

Myklebost, Ola

Klinisk institutt 2

100 000

Oftedal, Bergithe Eikeland

Klinisk institutt 2

100 000

Pedersen, Line

Institutt for biomedisin

80 000

Thorsen, Frits Alan

Institutt for biomedisin

100 000

Sum

 

1 160 000