Hjem
Enhet for læring

Forskningsprosjekter

Hovedinnhold

CanNorMent (Canadian and Norwegian Mentoring Programs)

Forskere ved Det medisinske fakultet i Bergen samarbeider med Universitetet i Troms og McGill University (i Montreal, Canada) om en studie som omhandler mentorordningen.

Ved alle de tre studiestedene inngår medisinstudenter i ulike mentorordninger. Mentorordningene er imidlertid nokså ulike og prosjektet fokuserer derfor på mentorene som nøkkelressurs.

Hvordan drives mentorgruppene ved de ulike studiestedene? Hvordan opplever mentorene sin rolle som mentor, og hva motiverer dem til å være mentorer?

Forskningsprosjektet bruker både spørreskjema og kvalitative forskningsintervjuer til å samle data om disse spørsmålene. Prosjektet vil generere viktig informasjon om hvordan mentorordninger, i ulike kontekster, bør drives og fasiliteres for å sikre stabile og gode læringsprosesser for studentene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Edvin Schei, Professor, IGS.