Hjem
Universitetsbiblioteket

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Comparative politics

Hovedinnhold

Methods

 Methods literature on ther shelves

For methods literature in electronic form, visit Sage Research Methods Online.

Books  

Today printed literature is only a fraction of the library collection. On the other hand it it may be the most important part, comprising central monographs, the classics of the discipline and the books of the syllabus.

Alle books are searchable in the DDC Subject index (Norwegian only).

The easisest way to find books is to browse the shelves. The books are arranged by subject according to the Dewey decimal classfication. Different aspects of "politics" is shelved under the numbers 320. to 328, but as books are indexed according to their subject matter, not discipline, relevant books can be found in other classes as well.  

SubjctPrimær
oppstilling
Alternativ
oppstilling I
Alternativ
oppstilling II
African history960.-969.  
African politics320.96.-320.969  
American politics320.973  
Chinese, Far Eastern politics 320.951  
Communism320.533  
Communist regimes320.91717  
Comparative politics as a subject320.3  
Corporatism322.  
Democracy and democratization321.8  
Defence355.  
Developing countries320.91724  
Ethnic minorities305.8  
Ethnic minorities in politics (ethnopolitics)323.1  
The European Union341.2422321.02094 
    
European federalism321.02094  
Euroepan history940.  
Europa940.320.94 
Fascisme320.533  
Federalism321.02  
 355.  
Globalization303.482337. 
Humanitarian intervention341.584  
Imperialism325.3  
Indian and South Asian History954.954. 
Indigenous peoples323.11  
Immigration politics325.4 - 323.9305.8 
International politics327.  
Islamisme320.557322.1091767 
China, The far East : Politics320.951951. 
Communism 320.532320.91717 
Komparativ politikk som emne320.3  
Organized intersts and politics322.  
Krig303.66355.021 
Kvinner og politikk320.082305.42 
Latin-Amerika980.320.98 
Marxisme335.320.53 
Menneskerettigheter323.  
Methods300.721  
Middle Eastern History956.  
    
Military regimes322.5  
Miltary science   
Miljøvern333.7363.7 
Nasjonalisme320.54  
Norwegian history948.1  
Norwegian politics320.9481  
Offentleg forvalting352.-354  
Parlament328.  
Politics in European countries320.941-949  
Politics in the Middle East320.956  
Politics in South Asia320.954  
Politikk i enkelte land320.9  
Political geography320.12  
Politisal corruption353.46  
Politcal sociology306.2  
Political theory320.011  
Political development320.3320.91724303.4
Political ideologies320.5  
Political parties324.2  
Political rhetoric320.014  
Political economy330.1  
Rational choice320.019  
Regime types321.  
Religion and politics322.1  
Revolutions as social conflict303.64  
Revolutions as political tranasformations321.094  
Russlan og Eastern European politics320.947  
Russian and Eastern European history947.  
Security policy355.033  
    
Social movements303.484322.4 
Sovereignty320.15  
Social policy 361.  
The State 320.1  
State collapse320.15  
Statistisk metode300.727  
Stein Rokkan320.092 Rok  
Søraust-Asia320.959959. 
Social protection363.32  
Teknologi og samfunn303.483  
Terrorism363.325363.325,322.42
German and Central European history320.943 - .9439  
USA973.320.973 
Utanrikspolitikk327.  
    
Utviklingshjelp338.91  
Val324.9  
 330.01519  
 330.9  
 338.9  

Electronic books

UBBSV har fleire store samlingar av e-bøker.

Norwegian e-bboks onbokhylla.no

All e-books avaialble through oria.no

 

Articles

Norwgian language:

The best international articel database is:

International Bibliography of the Social Sciences.

Den mest omfattande artikkelindeksen er

Sidan denne basen omfattar alle og har svært ujamne søkedata, krev eit vellukka søk  meir tid enn i IBSS. 

Slår alt anna feil, bruk Google Scholar.

Oppgaveskriving og referansehandtering

Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving som har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket.

For unngå stryk på grunn av plagiat:
Bruk av kilder i skriftlige arbeider

Ymse

"Rokkanboka":
            
State formation, nation-building, and mass politics in Europe i fulltekst.

Universitetsforlagets historiske atlas:
(For de som ikke tok historie før de begynte på SAMPOL).

  1. Fra de eldste tider til opplysningstiden
  2. Fra den franske revolusjon til i dag.

(Ikke spesielt god kvalitet på digitaliseringen fra Nasjonalbiblioteket, men innholdet uvurderlig).

Oppdatert landsinformasjon og korte historisk innføringer:
       Europa World Plus- politisk-statistisk årbok for heile verda.

Leksikon og handbøker:

Og for de som vil følge med på hva som skjer hjemme:    
       PressDisplay - Norske og Internasjonale aviser

Og for perspektiv på verden fra andre steder enn Washington DC eller Marienlyst:

Deutsche Welle
 France24
 al Jazeera
 Russia today

RFE/RL - Nyheter om Øat Europa og Midt-Østen